Xarxa Catalana d'Aprenentatge Servei Universitari

La Xarxa d’Aprenentatge Servei de les Universitats Catalanes és una xarxa jove que neix el juliol de 2015 amb l’objectiu d’intercanviar experiències i construir coneixement respecte la promoció, implementació, avaluació i institucionalització de l’aprenentatge servei en el context de les universitats catalanes.

La Xarxa ApS(U)CAT està formada per professorat de totes les universitats catalanes, i resta oberta també a les entitats amb qui es desenvolupen els projectes d’ApS, a més dels estudiants interessats. Des de la seva constitució, la Xarxa es reuneix un cop l’any, normalment el mes de juliol. Cada trobada reuneix totes aquelles persones interessades en debatre i aprofundir en temes relacionats amb l’aprenentatge servei universitari, alhora que s’acorden les línies de treball a desenvolupar durant el curs acadèmic. Fins el moment, s’han celebrat trobades a la Universitat Pompeu Fabra (2015), Universitat Autònoma de Barcelona (2016), Universitat Rovira i Virgili (2017) i Universitat de Girona (2018).

Declaració de la Xarxa d’Aprenentatge Servei de les Universitats Catalanes

Per a més informació podeu consultar aquest enllaç.

Campus d'excel·lència internacional U A B