Treballs Final de Grau i Màster ApS

A continuació es presenten els Treballs de Final de Grau que es desenvolupen aquest curs 2019-2020 a la Universitat Autònoma de Barcelona:

TFG amb ApS a la UAB

Col·laboració entre facultats

Facultat Grau Títol del treball Tutor/a Entitat
Psicologia Psicologia Anàlisi de pràctiques de criança en famílies gitanes i disseny col·laboratiu d'un programa de parentalitat positiva José Luis Lalueza Sazatornil Fundació Privada Pere Closa
Ciències de l'Educació Educació Infantil Sílvia Blanch

Escola d'Enginyeria

Grau Títol del treball Tutor/a Entitat
Enginyeria informàtica  Creació d'una App mòbil per la gestió del programa Cistell Solidari   Ernest Valveny   Fundació Aldees infantils SOS 
Enginyeria informàtica  Creació d'una App per detecció de ciberassetjament   Jordi Serra   INTRESS

Facultat de Ciències

Grau Títol del treball Tutor/a Entitat
Ciències Ambientals Estudi de l'estat del tram del riu Ripoll que passa pel municipi de Sabadell. Analitzar l'estat actual del riu Ripoll i elaborar propostes d'actuació de millora per tal de garantir-ne la seva conservació. Pere Muñoz, Sarah Paradís ADENC. Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura
Ciències Ambientals Estudi de la biodiversitat urbana. A partir de dades recollides mitjançant diverses campanyes de ciència ciutadana amb l'app Natusfera o CBMS, avaluar l'estat de la biodiversitat de les diferents zones d'una ciutat.
Matemàtiques Pressupostos participatius: com prendre decisions Xavier Mora Ajuntament de Tortosa

Facultat de Ciències de la Comunicació

Grau Títol del treball Tutor/a Entitat
Publicitat i Relacions Públiques Reportatge audiovisual sobre col·lectius en situació de vulnerabilitat Nicolás Lorite García Federació Catalana de Voluntariat Social
Publicitat i Relacions Públiques Estratègies comunicatives per fer difondre els materials "PETITS CANVIS PER MENJAR MILLOR" a adolescents i joves. Transformació de missatges, adaptació a canals de comunicació diferents, a població nouvinguda... Miquel Campmany Muñoz Agència de Salut Pública de Catalunya
Departament de Salut Generalitat de Catalunya

Facultat de Ciències de l'Educació

Grau Títol del treball Tutor/a Entitat
Educació primària Acompanyament i avaluació del procés a l'escolaritat de mares migrades Ibis M. Álvarez Valdivia Escola Aurò (Terrassa)
Educació primària amb menció d'anglès Dinamitzar el desenvolupament de les classes amb materials lúdics i significatius dins l'àrea de llengües estrangeres, per alumnes amb necessitats educatives especials i/o en espais no lectius.  Dolors Masats INS Federica Montseny
Educació primària amb menció d'educació especial Iniciatives ApS per una escola inclusiva Xavier Torrebadella AMPA Joanot Alisanda
Educació primària amb menció d'educació física
Pedagogia Acompanyament i avaluació del procés a l'escolaritat de mares migrades. Immersió de les mares migrades dins l'escola i apropament del vincle entre escola i famílies. Angelina Sánchez Fundació Servei Solidari
Educació social Disseny i implementació d’una campanya d’educació per a la justícia global en l’àmbit de justícia Silvia Puente FAS (Fundació Autònoma Solidària)

Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia

Grau Títol del treball Tutor/a Entitat
Sociologia  Avaluació de la implementació del Protocols o plans d'actuació davant violències sexuals en espais festius a diferents municipis.  Joan Subirats Observatori Noctambul@s

Facultat d'Economia i Empresa

Grau Títol del treball Tutor/a Entitat
Empresa i tecnologia Estudi sobre l'emprenedoria migrant i les microfinances impulsat per entitats socials. Organització de processos i procediments per a un programa d'emprenedoria.  Glòria Estapé Dubreuil Fundació Servei Solidari

Facultat de Medicina

Grau Títol del treball Tutor/a Entitat
Infermeria El tema plantejat és la manera de millorar la presa de decisions sobre limitació de l’esforç terapèutic (LET) en la UCI pediàtrica.  Aquest problema es planteja perquè actualment,  la presa de decisions en la LET s’està fent de forma unidireccional, i hauria de ser una decisió més inclusiva, tant amb la família com amb la resta de l’equip sanitari. Es tracta de conèixer com pensen els professionals: què fan, com ho fan i com pensen que es podria millorar  de manera que s’involucri més a les famílies afectades i al personal d’infermeria.  Maria Feijoo Cid Hospital Vall d'Hebron
Infermeria El problema principal que es planteja és el fet de que hi ha una falta de coneixement sobre quina percepció tenen els familiars dels pacients pediàtrics del suport i recolzament que es dóna per part dels professionals sanitaris quan hi ha limitació de l’esforç terapèutic. (LET) Antonia Arreciado Marañón Hospital Vall d'Hebron
Infermeria La limitació de l’esforç terapèutic (LET) és una decisió que crea molta controversia a l’hora de tractar amb pacients pediàtrics, ja que la futura mort d’un fill/a és una situació molt difícil d’afrontar. Morir amb dignitat és un dret que té tothom, el qual s’entén com el dret a rebre cures adequades i proporcionades. És aqui on es crea un dilema ètic entre l’acarnissament terapèutic i la LET (el que es voldria fer i el que s’hauria de fer). Antonia Arreciado Marañón Hospital Vall d'Hebron
Infermeria Les cures centrades en la família són un principi bàsic en la infermeria pediàtrica, cada vegada s’intenta que els pares adquireixin un paper més important durant el procés de curació dels seus fills.  S’ha observat un augment de l’oferiment als pares de l’opció d’estar present durant la realització de procediments invasius (PI), però tot i això , la presència d’aquests és una pràctica amb molta controvèrsia, sobretot com més invasiu sigui el procediment.  Antonia Arreciado Marañón Hospital Vall d'Hebron
Infermeria Durant l'estada dels pacients a l'hospital, cobrim les seves expectatives d'informació? Queden satisfets amb l'informació rebuda? M. Isabel Fernández Cano Hospital Vall d'Hebron
Infermeria Como viven los pacientes con ostomia su nueva vida, los autocuidados que deben realizarse y cómo estos afectan la pérdida de auto imagen/autoestima M. Isabel Fernández Cano Hospital Vall d'Hebron
Infermeria Que és el que necessita el pacient recent ostomitzat per adaptar-se a les activitats de la vida diària? Hi ha diferencies entre les necessitats d’un pacient amb una ostomia urinària i intestinal? Antonia Arreciado Marañón Hospital Vall d'Hebron

Facultat de Psicologia

Grau Títol del treball Tutor/a Entitat
Psicologia Salut Mental sota una mirada comunitaria. ApS a la Fundació Els Tres Turons Sonia Sanchez Busques Fundació Els Tres Turons
Psicologia Estudi d’avaluació de la implementació de programes socials a INTRESS José Luis Lalueza Sazatornil INTRESS
Psicologia Voler és poder José Luis Lalueza Sazatornil Fundació Marianao
Psicologia Parentalitat positiva i prevenció de trastorns del comportament alimentari: disseny d’una intervenció Alicia Peralta Serrano Agència de Salut Pública de Catalunya
Departament de Salut Generalitat de Catalunya
Psicologia NO ÉS CULPA MEVA Sílvia Edo ACFA (Associació de familiars cuidadors de malalts d'Alzheimer de Cerdanyola del Vallès)
Psicologia INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DEL AUTOCUIDADO EN CUIDADORES INFORMALES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Sílvia Edo ACFA (Associació de familiars cuidadors de malalts d'Alzheimer de Cerdanyola del Vallès)
Psicologia Per on comença una relació amorosa?Comença per tu. Albert Bonillo  FAS (Fundació Autònoma Solidària)
Psicologia Dudas entre sábanas.  Albert Bonillo  FAS ((Fundació Autònoma Solidària)

Facultat de Veterinària

Grau Títol del treball Tutor/a Entitat
Veterinària Microplastics als aliments  Bibiana Juan INS Ribot i Serra
Veterinària Aparició de vectors en zones tradicionalment indemnes Laila Darwich INS Ribot i Serra
Veterinària Aparició de vectors en zones tradicionalment indemnes Dolors Izquierdo INS Ribot i Serra
Veterinària Ús de les diferències morfològiques com a criteri de classificació dels animals Carlos López INS Ribot i Serra
Ciència i Tecnologia dels Aliments La piràmide de l’alimentació mediterrània i altres tipus de dietes  Reyes Pla INS Ribot i Serra
Ciència i Tecnologia dels Aliments Menjars ultra processats i els seus efectes a la salut Bibiana Juan INS Ribot i Serra
Ciència i Tecnologia dels Aliments Plaguicides i fertilitzants naturals i ecològics d’ús en un hort Eva Castells INS Ribot i Serra

 

Campus d'excel·lència internacional U A B