Recerca: Grup d'Innovació

El grup d'Innovació d'ApS de la UAB té per objectiu fomentar propostes d’innovació docent a diferents graus i màsters del campus de disciplines ben diverses a través de projectes que promouen la responsabilitat social, com són els projectes d’Aprenentatge i Servei (ApS). Aquests projectes fomenten la Responsabilitat Social a la Universitat fent que l’alumnat es comprometi a implementar projectes que suposen posar en pràctica les competències d’una assignatura mentre es fa un servei per resoldre una necessitat real d’una institució o entitat de la comunitat.

Per tal de desenvolupar el projecte ens proposem tres fites principals:

 1. Marc comú. Definir què són els projectes ApS i determinar uns criteris de qualitat d’aquests projectes.
 2. Crear un rebost amb exemples de projectes ApS al campus per poder motivar al professorat a desenvolupar-ne d’altres.
 3. Implementar projectes ApS a les assignatures de les persones de l’equip i difondre’n els resultats a partir de la participació a jornades i congressos, i també oferint formació.

Els resultats esperats són poder acordar un marc comú sobre els projectes d’ApS de qualitat, implementar aquests projectes en diferents àrees del campus i crear un repositori d’exemples per poder visibilitzar els resultats i així promoure més projectes de responsabilitat social entre la universitat i la comunitat.

El grup, coordinat per en José Luis Lalueza està finançat per la Oficina de Qualitat Docent i format per:

Nom i Cognoms

Facultat

Anna Gil-Bardají Facultat de Traducció i Interpretació
Anna Soler Membrives Facultat de Biociències
Joan Estrada Aguilar Facultat de Ciències de l'Educació
José Luis Lalueza Sazatornil Facultat de Psicologia
Maria Isabel Fernández Cano Facultat de Medicina
Mariela Patricia Aguayo Gonzalez Facultat de Medicina
Mireia Esparza Pagès Facultat de Biociències
Paloma Valdivia Vizarreta Facultat de Ciències de l'Educació
Roser Nadal Alemany Facutat de Psicologia
Silvia Blanch Gelabert Facultat de Ciències de l'Educació
Tomas Peire Fernández Facultat de Ciències de l'Educació
Anna Tarrés Vallespi Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia

L’objectiu general d’aquest projecte és implementar projectes d’ApS en diferents graus i àrees de coneixement del campus UAB. Per fer-ho, ens plantegem uns objectius concrets que es detallen a continuació, els dos primers com a suport a l’encàrrec de la Comissió d’ApS de la UAB:

 1. Acordar una definició UAB sobre què són els projectes ApS
  • Definició dels projectes ApS
  • Elaborar uns criteris per valorar la qualitat dels projectes ApS
 2. Crear un rebost d’exemples virtual dels ApS que es facin al campus
  • Detectar iniciatives de la UAB susceptibles de ser projectes ApS
  • Crear un espai virtual on penjar exemples de les diferents àrees
 3. Implementar projectes ApS a assignatures de diferents graus i àrees de coneixement
  • Dissenyar projectes amb el recolzament dels companys del grup
  • Implementar-los
  • Difondre els resultats per visibilitzar i promoure més projectes
 
Campus d'excel·lència internacional U A B