Per què fer ApS?

Fer ApS potencia un aprenentatge significatiu i competencial a partir de la pràctica real. A més, incrementa l’autonomia, la responsabilitat i la creativitat en l’aprenentatge, la qual cosa fa que afavoreixi la sensibilització sobre temes de justícia social.

D’altra banda, actualitza i enriqueix la docència i la recerca a la universitat i la connecta amb la societat, de manera que potencia el treball en xarxa amb altres agents socials. Es tracta, doncs, d’una proposta educativa que fomenta la responsabilitat social de la institució universitària.

Campus d'excel·lència internacional U A B