Propostes de les facultats

Tenim una proposta de la Facultat de Psicologia per a entiats que treballen en els àmbits de la salut, l'educació, la intervenció social i les organitzacions:

Pràctiques Integrades de Psicologia. Disseny i execució de projectes per a estudiants de Psicologia col·laborant amb entitats socials.

  • Heu detectat una necessitat en el marc de l’actuació de la vostra entitat que no podeu cobrir amb els recursos ordinaris?
  • Creieu que la creativitat i coneixements d’estudiants de Psicologia pot ser útil per plantejar alternatives a aquesta necessitat?
  • Esteu disposades a proposar un repte a estudiants de Psicologia per dissenyar i implementar una intervenció en col·laboració amb vosaltres?

Més informació:

Des del curs 2013-14, la Facultat de Psicologia de la UAB està desenvolupant un projecte d’Aprenentatge-Servei (ApS) que es fonamenta en la creativitat i implicació de l'alumnat universitari. Es tracta del disseny i implementació de projectes amb continguts propis de l'itinerari formatiu de l'alumnat, i orientats a proporcionar serveis a la comunitat, sota la supervisió de professorat universitari i la cobertura d’entitats que treballen en els camps de la Salut, l’Educació i la Intervenció Social.

El procés comença quan els i les estudiants cursen tercer del Grau de Psicologia, en el marc de l’assignatura “Pràctiques Integrades”. Seguint la metodologia “Aprenentatge basat en Problemes” (ABP) han de dissenyar un projecte per abordar unes necessitats reals i que pugui ser implementat per ells i elles mateixes (amb les competències de què disposen com a resultat del seu itinerari formatiu de l’últim curs del Grau de Psicologia i de les seves experiències extracurriculars, no les d’un professional titulat).

Cada curs es convida a una sèrie d’entitats que treballen en els camps de la salut, l’educació o la intervenció social a presentar una situació que comprèn una població, unes necessitats i un territori o marc institucional. Les entitats presenten les seves propostes al conjunt d'estudiants (al voltant de 300) mitjançant una fitxa a principis de febrer i responen a les seves preguntes en un acte a principis del mes de març.

Durant els següents tres mesos, l'alumnat, agrupat en equips d'unes 5 persones,  trien la proposta en la qual volen treballar i dissenyen un projecte per donar resposta a les necessitats plantejades. Els projectes són supervisats per professors de l’equip docent de Pràctiques Integrades (que integra docents de totes les àrees de la Psicologia) amb una periodicitat quinzenal. Aquests docents fan una primera avaluació del projecte escrit i una segona avaluació de la seva presentació oral. Els millors projectes són seleccionats per a ser presentats a les entitats (entre un i tres per a cada entitat, depenent de la qualitat  assolida).

Les entitats rebran els projectes seleccionats per tal de decidir si algun d’ells es pot dur a terme durant el curs següent. Si volen, els i les estudiants seleccionades faran una presentació oral del seu projecte a la seu de les entitats, on les persones representants de les quals podran fer preguntes. Les entitats poden decidir que cap projecte reuneix les condicions, seleccionar-ne un o, fins i tot, poden decidir que més d’un projecte es pot dur a terme simultàniament.

Es proposa a l'alumnat seleccionat implementar el projecte durant el curs següent (a quart) amb validesa com a Treball Final de Grau (TFG) o com a crèdits convalidables per 6 ECTS en la seva titulació. Els i les estudiants que acceptin, duran a terme el projecte sota la supervisió de l’entitat i en col·laboració amb la mateixa, i amb la tutoria d’un professor o professora de la Facultat de Psicologia de la UAB.

Calendari

  • gener, les entitats presenten la fitxa en la qual exposen el marc del projecte a desenvolupar
  • febrer, l'alumnat escull la proposta
  • febrer. Sessió informativa de les entitats responent a les preguntes plantejades.
  • juny. L'alumnat presenta els seus projectes.
  • juny, les entitats reben el text dels projectes seleccionats.
  • juliol. Les entitats fan una proposta de col·laboració amb el grup seleccionat. Abans de finalitzar el mes, els i les estudiants han de confirmar la seva disposició a dur a terme el projecte durant el curs següent.

Si voleu participar, envieu un missatge amb l'assumpte "pràctiques integrades" a spl@uab.cat

Campus d'excel·lència internacional U A B