Propostes de les entitats

Per al curs vinent, 2022-2023, ens han arribat les següents propostes per a dur a terme TFGs amb metodologia ApS:

 

Facultat de Biociències

Nom organització Proposta Perfil de l'estudiant
Associació de Prematurs de Catalunya "Som Prematurs" Avaluar el nivell de coneixement dels professionals docents d'ensenyament infantil i primària dels problemes escolars relacionats amb la prematuritat al néixer.
Identificar en una mostra d'infants nascuts prematurs les dificultats escolars acadèmiques i socials més freqüents. En definitiva, es vol posar en evidència el problema que pateixen els nens prematurs i conscienciar als professionals de l'ensenyament de la seva existència.
Ciències Biomèdiques
Associació Forest Horses Estudi de com impacta en la fauna autòctona el introduir animals de pastura en zones forestals abandonades. El mateix per botánica, però en comptes d'estudiar la fauna estudiar la flora. Biologia, Biologia Ambiental,
Associació Mitjans. Xarxa d'Educadors i Comunicadors Tres peces audiovisuals curtes realitzades per part de cada grup classe, on abordaran la relació entre la salut i l'alimentació, des d'un punt de vista vivencial i un posicionament crític.
 
Biologia, Biologia Ambiental
Associació País de Terra Roia Estudi sobre l'impacte per la flora, la fauna, la biodiversitat i els ecosistemes de la recuperació que s'estan duent a terme a la Vall de Siarb. Biologia, Biologia Ambiental,
Cooperativa Eixarcolant SCCL Participació en la dinamització dels projectes de dinamització social i agroecològica desenvolupats en el sí del Parc Agrari de la Conca d'Òdena, el Parc Rural de Montserrat, i d'altres que puguin sorgir. Alhora, propspecció etnobotànica, recopil·lació de coneixements tradicionals, i diamització dels actors locals que han de fer ús dels coneixements tradicionals recollits en els àmbits pirinenc, Catalunya central, i camp de Tarragona. Biologia, Biologia Ambiental
Cooperativa Mas La Sala Monitorejar l'evolució dels sòls de la finca Mas La Sala de les pastures i l'hort on hi estem aplicant tècniques d'Agricultura i Ramaderia Regenerativa. Es vol millorar l'estructura, microbiologia, fertilitat i diversitat del sòl a través de la investigació amb tècniques innovadores i, fer un disseny d'avaluació dels sòls periòdicament, per tal d'analitzar i entendre quin és l'efecte d'aquestes tècniques. Així com portar-lo a terme. Biologia, Biologia Ambiental, Microbiologia
Cooperativa Mas la Sala SCCL Ens imaginem desenvolupant infografies físiques i digitals. Un material pedagògic que es trobi en sintonia amb el paisatge que l'envolta i descriu. Un contingut que complementi i faciliti la comprensió del que estem fent a escala pràctica a les pastures, boscos i hort que gestionem des de la cooperativa.
Esperem que aquest material pugui generar un impacte a les persones que, per un motiu o altre, es relacionen amb el projecte de la cooperativa i/o el seu entorn. Concretament, ens agradaria poder generar un impacte en el consum quotidià de la societat, entenent aquest consum com un dels factors principals que defineixen el context ambiental, social i econòmic actual.
Biologia Ambiental,
DEPANA Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural En funció del desenvolupament del treball:
- Recull bibliogràfic actualitzat sobre la biologia de l’ailant, especialment sobre
el seu possible biocontrol.
- Conclusions de la recerca sobre la presencia d’organismes endòfits
potencialment patògens identificats en ailants malalts o morts en el PN de
Collserola.
- Valoració sobre la viabilitat de la utilització de microorganismes en el
biocontrol de l’ailant sense que esdevinguin un risc potencial per a altres
espècies.
- Si s’escau en funció de les conclusions, proposta d’assaigs per a comprovar
la vulnerabilitat de l’ailant davant dels patògens identificats.
Biologia, Biologia Ambiental, Microbiologia
DEPANA Lliga per a la Defensa del patrimoni Naturalatural) En funció del desenvolupament del treball: - Guia didàctica adreçada al professorat per a la implementació en el marc curricular del viver forestal escolar com alternativa o complement a l’hort escolar. - Material didàctic en diferents suports adreçat a l’alumnat dels nivells que es considerin oportuns. - Els materials d’avaluació corresponents al material didàctic. Biologia, Biologia Ambiental
El RISELL SCCL A) Un document teoricopràctic i una petita investigació que formarà part del discurs de la nostra cooperativa i la nostra visió teòrica que incorporem a la nostra feina. Per l’estudiant, poder respondre preguntes que es plantegen de forma tècnica en el dia a dia d’una consultoria artesana dins de l’ESS. Biologia
El RISELL SCCL B) Un document teoricopràctic i una petita investigació que formarà part del discurs de la nostra cooperativa i la nostra visió teòrica que incorporem a la nostra feina. Per l’estudiant, poder respondre preguntes que es plantegen de forma tècnica en el dia a dia d’una consultoria artesana dins de l’ESS.
C) Un document teoricopràctic que formarà part del discurs de la nostra cooperativa i la nostra visió teòrica que incorporem a la nostra feina. A més a més pot ser d’interès de municipis, organismes que desenvolupen Agenda Urbana així com les organitzacions municipals com l’Associació de Micropobles. Per l’estudiant, poder respondre preguntes que es plantegen de forma tècnica en el dia a dia d’una consultoria artesana dins de l’ESS.
D) Un document teoricopràctic i una petita investigació que formarà part del discurs de la nostra cooperativa i la nostra visió teòrica que incorporem a la nostra feina. Per l’estudiant, poder respondre preguntes que es plantegen de forma tècnica en el dia a dia d’una consultoria artesana dins de l’ESS.
Biologia
Forest Horses Tenir un assesorament I eines per donar millor qualitat a les nostres activitats Biologia Ambiental
Fundació Catalunya La Pedrera Saber quines han estat les conseqüències a mitjà termini de la gestió silvícola realitzada.

Avaluar en quin grau la gestió silvícola en qüestió ha aconseguit els objectius que es pretenia aconseguir realitzant-la.

A partir dels resultats de l’avaluació citada, valorar la conveniència de fer noves actuacions a la zona gestionada i la de realitzar actuacions silvícoles semblants en altres zones.

Aquesta proposta de treball entra dins de la gestió forestal, que és un dels objectius de la Fundació Catalunya La Pedrera. També entra dins de l’afavoriment de l’augment de la biodiversitat, que és un altre dels objectius de la fundació esmentada.

Biologia Ambiental
Fundació Catalunya La Pedrera Per tal de protegir encara més el territori en vers el canvi climàtic, veiem que és important realitzar un estudi específic dels efectes d’aquest en l’entorn i el medi natural de les salines de la Tancada. La Fundació gestiona l’espai i hi té un equipament d’educació ambiental, a tocar (MonNatura Delta), on poder explicar-ho. Biologia Ambiental
Fundació Catalunya La Pedrera • Diagnosi de detall de l’estat de la connectivitat longitudinal en aquest tram del Llobregat, i de les infraestructures que la condicionen.
• Informació de base per a poder identificar i prioritzar oportunitats de millora de la connectivitat fluvial a la zona.
 
Biologia Ambiental
Fundació Catalunya La Pedrera Contribuir al coneixement de les conseqüències de canvi climàtic. És un dels objectius de la Fundació Catalunya La Pedrera frenar el canvi climàtic a través de projectes que consciencien i apropen des d’una perspectiva científica la nova realitat climàtica a la que ens enfrontem com a societat. Biologia, Biologia Ambiental
Fundació Catalunya La Pedrera Seria necessari elaborar un estudi per determinar l’impacte del cranc blau en la fauna aquàtica de les llacunes, badies, aiguamolls salines i el riu al delta de l’Ebre. Biologia, Biologia Ambiental
Grup de Natura Freixe - Reserva Natural de Sebes Gràcies al TFG s'espera obtenir resultats que millorin la gestió dels ambients palustres de la Reserva Natural de Sebes. Podrem utilitzar els resultats obtinguts com a eina de gestió de l'espai natural i fer els canvis necessaris per tal d'afavorir la nidificació de certes espècies que es troben en tendències negatives al llarg dels últims anys. Biologia, Biologia Ambiental
Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya L'objectiu ideal és que el seu temps inclogui els esforços necessaris per a la publicació del treball en alguna revista o publicació amb l'objectiu de que sigui útil a tercers, així com per a recompensar i reconèixer públicament l'esforç realitzat. Biologia, Biologia Ambiental
Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) Estudi de com augmentar l'ombra estrictament autòctona en els patis de centres educatius del sud de Catalunya. El projecte pot ser usat per a trobar el finançament per a executar-lo. Biologia, Biologia Ambiental
Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) Estudi d'actuacions per l'eradicació de la presencia de gossos en platges on nidifica el corriol camanegre. Biologia, Biologia Ambiental
INS Ribot i serra Una proposta didàctica que pugui ser realitzada a l'aula Biologia
Societat Catalana d'Educació Ambiental El resultat seria, per una banda, la millora i realització del programa d'APS ambiental al Bosc Turull, dirigit a centres de secundària i altres entitats de la zona (cobrirint la necessitat que aquests centres educatius tenen, per trobar entitats i espais on realitzar l'APS).
D'altra banda, hi hauria el resultat de les tasques de millora del bosc i seguiment d ela seva biodiversitat.

També, un dels resultats, pot ser el seguiment i l'avaluació del propi programa d'APS, per valorar quin impacte té en l'alumnat participant.

El projecte està obert a que l'estudiant pugui triar (o proposar) en quins aspectes es vol centrar o profunditzar més per dur a terme el seu TFG.

Biologia, Biologia Ambiental
     
Casal dels Infants ASB Treballar i promoure uns hàbits d’alimentació positius amb famílies, infants i adolescents en risc de vulnerabilitat social. Generar un estudi de com l’alimentació afecta en el benestar individual però també a nivell familiar i de com podem trencar amb aquests patrons tan arrelats. Biologia
Parc de la Séquia Catàleg de flora i fauna de la Séquia per sectors, amb fotografies geolocalitzades, disponible per a la consulta en línia. Biologia ambiental, biologia, ciències ambientals
Parc de la Séquia Document amb una diagnosi ambiental del canal i propostes de millora. Biologia ambiental, biologia, ciències ambientals

 

 

 

 Facultat d'Economia i Empresa

Nom organització Proposta Perfil d'estudiant
AIS, Ayuda a la Infancia Sin Recursos Realitzar un Pla Estratègic de l'Associació que ens ajudi a prendre decisions, tenint en compte especialment la situació de semi-presencialitat. Administració i Direcció d'Empreses, Administració i Direcció d'Empreses (en anglès), ADE + Dret, Empresa i Tecnologia
AIS, Ayuda a la Infancia Sin Recursos

El TFG consistiria en fer una estratègia de venta (incloent màrqueting i comunicació). Per poder vendre tots els llibres el més aviat possible amb un llindar mínim de 2000 llibres venuts el primer any.

Administració i Direcció d'Empreses, Administració i Direcció d'Empreses (en anglès), ADE + Dret, Marketing
Andròmines Elaboració del model de negoci del servei de reparació de mòbils en un espai proper als centres escolars i, a ser possible, dinamitzant un quiosc de la via pública prèviament tancat. Administració i Direcció d'Empreses
Associació l'Esquitx Poder dissenyar plegats el Pla de Captació de Fons Privat de l'entitat. Administració i Direcció d'Empreses
EQMON ASSOCIACIO PEL QUART MON Dissenyar pla de Captació de Fons, fundraising, de fons publics i privats. Administració i Direcció d'Empreses, ADE + Dret
Fundació Acollida i Esperança Ens agradaria fer un estudi per entendre i donar solució a les necessitats de voluntariat de les persones que atenem, que es generin propostes que connectin amb l'usuari/ària, que hagin sortit d'elles i es puguin dur a terme. (Metodologia Design Thinking). Empresa i Tecnologia + ADE
Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) Estudi de mercat de producció i venda d'oli ecològic provinent d'oliveres monumentals de finques del GEPEC-EdC o amb acord de custòdia amb ell. Comptabilitat i Finances, Economia,
Human Call To Action Informe sobre impacte social de la tecnologia, males i bones pràctiques.
Creiem que pot influenciar la presa de decisions del sector digital en benefici de la societat. Encara no existeix un codi deontòlogic ni un manual de bones pràctiques, mentre la transformació digital està deixant persones fora (bretxa digital) i està creant addicció a d'altres.
Empresa i Tecnologia,
La Copa Sccl Informe i cartografia de les possibilitats de sortida del plàstic reciclat a salt (qui el necessita, per què, i quin tipus de plàstic, així com nous productes que es podrien desenvolupar i l’interès del teixit productiu en aquests plàstics). Aquesta proposta formaria part d’un projecte marc que estudia i proposa un nou sistema de gestió dels residus plàstics des de la proximitat, l’economia circular i la gestió comunitària. Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Empresa i Tecnologia

 

 

Facultat de Filosofia i Lletres

Nom organització Quin resultat final o producte esperem del TFG en ApS? Perfil de l'estudiant
Actuavalles Diagnosi de les necessitats, característiques i condicions de vida de les persones en situació de sensellarisme de la zona del Vallès i poder vincular-ho amb els recursos específics d'atenció en aquest àmbit Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Actuavalles Recollir i sistematitzar la informació sobre les condicions de vida i de treball de les treballadores sexuals que exerceixen al Vallès i que s'atèn des del Projecte Dona de l'entitat. La informació es podria recollir a través d'eines quantitatives ja existents (base de dades) i altres metodologia qualitatives a través de la participació en les intervencions de Projecte Dona. L'objectiu és recollir aquesta informació i vincular-la amb el model d'atenció que realitzem i la perspectiva de Drets. Estudis Socioculturals de Gènere
Actuavalles Comparativa entre el model d'atenció a la salut sexual en l'àmbit comunitari i en l'àmbit sanitari. L'objectiu és fer un document divulgatiu per comparar ambdós models, donar valor i recollir les bones pràctiques i recomanacions realitzades des de l'àmbit comunitari. Estudis Socioculturals de Gènere
AFIN-UAB Recerca participativa i un disseny i execució d’una intervenció en la comunitat educativa sobre eucació afectivosexual i reproductiva, on es mostrarà el procés participatiu de co-producció del coneixement amb la comunitat, així com la creació d’un servei que serà per la comunitat. L’estudiant de TFG es vincularà amb alguna(es) entitat(s) del territori, escoles, ajuntaments, AFAs, per dur a terme el seu aprenentatge i dissenyar col.lectivament el servei, basat en les necessitats detectades. Estudis Socioculturals de Gènere
Ajuntament de Mieres Des de l'Ajuntament volem promoure un turisme sostenible, respectuós amb l'entorn i les formes de vida actuals del poble, i per a fer-ho necessitem identificar els punts forts i febles, els recursos existents en relació al patrimoni natural i cultural del territori, etc., és a dir, realitzar una diagnosi del turisme a Mieres. A partir d'aquesta diagnosi caldria definir els criteris, estratègies i actuacions per definir una política de turisme i generar un model de promoció turística del municipi. Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Associació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa APSOCECAT A través de Focus Groups s'ha de detectar quins són els problemes amb que es troben a diari les persones amb discapacitats sensorials en l’ús dels transports públics (metro, bus urbà, Tram, Tren, Avió, vaixell, ...). Dels resultats cal dissenyar un model de formulari Google que s'enviaria a tantes persones amb discapacitats sensorial com sigui possible i, també, l’estudiant haurà de respondre en el seu us dels transports, estacions, etc. Els resultats s'han d'analitzar a l'objecte de crear documents de conclusions i recomanacions tant amb qualitat científica com de divulgació. Aquests documents es presentarien públicament. Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3 Des de l'ADVC necessitem generar material accessible que faciliti l'aprenentatge de la llengua catalana a persones en situació de discapacitat visual amb diferents nivells educatius, diferents procedències i diferents situacions de discapacitat (ceguesa total o baixa visió). La nostra finalitat és poder comptar al final amb material accessible equivalent als llibres que es fan servir per als estudiants de català com poden ser els del CPNL, però completament en format digital. Centrant-nos per començar en un nivell B1. Filologia Catalana
Associació País de Terra Roia El projecte Museu de Camins preserva els camins antics de la Vall de Siarb (Pallars Sobirà) i ha creat un espai de descoberta on, mitjançant el senderisme, s’articula, es connecta i es potencia tot el llegat històric, cultural i natural impregnat a la vall.Voldríem aportar a la societat amb aquest TFG el valor i la importància dels camins antics, què suposa l'existència i la recuperació dels camins antics per la vertebració del territori, per la cohesió social, per la dignificació dels padrins i padrines de la vall de Siarb i, per extensió, per al Pirineu. Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Cooperativa Eixarcolant SCCL Participació en la dinamització dels projectes de dinamització social i agroecològica desenvolupats en el sí del Parc Agrari de la Conca d'Òdena, el Parc Rural de Montserrat, i d'altres que puguin sorgir. Alhora, propspecció etnobotànica, recopil·lació de coneixements tradicionals, i diamització dels actors locals que han de fer ús dels coneixements tradicionals recollits en els àmbits pirinenc, Catalunya central, i camp de Tarragona. Participacó en una acció determinada d'inici a final. Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Coordinadora d'Entitats per la Lleialtat Santsenca Volem mapejar els projectes, equipaments i serveis i que ofereixen voluntariat al barri. Identificar les tasques i perfils necessaris de les persones voluntàries. I finalment acabar elaborant un directori que serveixi per tenir una eina col·lectiva que ens permeti col·laborar entre projectes i que també pugui ser útil a les persones amb ganes de fer voluntariat. Història
EDUALTER. EDUCACIO ALTERNATIVA Edualter ha acompanyat les diferents iniciatives per a la igualtat, l'ètica de les cures i transformació organitzacional de LaFede.cat (procés de Sembrant Cures i Protocol en contra de les Violències Sexuals), però, l'aplicació i l'adaptació d'ambdós processos a la dimensió d'Edualter ha estat difícil a causa de les seves particularitats (és una entitat petita, amb una forta interacció i articulació amb altres agents, dinàmica de treball diferent, etc.) Es requereix un acompanyament de reflexió conceptual, apropiació de les guies i protocols creats i adaptació a la realitat per dissenyar i construir conjuntament un pla d'igualtat propi i diverses accions de prevenció de les violències sexuals als diferents espais de treball de l'entitat. Estudis Socioculturals de Gènere
El RISELL SCCL B) Canvi climàtic i exclusió social Els efectes del canvi climàtic han estat molt estudiats els últims anys, s’ha fet molt èmfasi amb els efectes a nivell ambiental i cada cop més hi ha més estudis dels impactes socials que tindrà. Seria molt interessant, però fer un recull, valoració i quantificació qualitativa i quantitativa dels efectes que tindrà el canvi climàtic a l’exclusió social a Catalunya. C) Proposta d'adaptació de l'Agenda urbana per pobles de menys de 5.000 habitants Desplegar la nova Agenda Urbana en l'àmbit local representa una oportunitat per assolir ciutats i pobles més sostenibles i inclusius, generant amb això entorns de qualitat, saludables, segurs i resilients. Aquest instrument de planificació, però s’ha dut a terme en municipis i ciutats de mida gran i seria molt interessant poder plantejar i adequar una metodologia per poder desplegar l’Agenda Urbana en municipis petits de menys de 5.000 habitants. D) Síntesi mitjançant indicadors d’un territori En el nostre dia a dia, realitzant anàlisis i diagnosis fem servir sempre dades, indicadors i cartografia per analitzar els territoris. Últimament, però ens preguntem quins serien els indicadors genèrics que ens servirien per descriure amb més fidelitat un municipi de forma multidisciplinària? Quins son els indicadors que defineixen millor el territori de manera global? Quins podem fer servir per comparar municipis, comarques? Quines dades ens permeten una mirada global, tant per descriure territoris? Quines son les fonts d’indicadors útils, quines dades podem extreure de les capes de SIG que ens faciliten les administracions? Quines relacions i indicadors agregats podem extreure barrejant dades d’indicadors Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
El RISELL SCCL Estudi de bibliografia existent i avaluació de les principals sinèrgies entre els espais verds urbans i periurbans i la inclusió social. Un cop fet això, ens interessaria resoldre la pregunta: Els municipis Catalans utilitzen els potencials de la infraestructura verda com a elements d’inclusió social? Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Séquia (Museu de la Tècnica de Manresa) El Museu de la Tècnica de Manresa acaba de superar la inspecció per convertir-se en museu registrat de la Generalitat de Catalunya. Ara volem fer un pas mes per convertir-nos en un museu de suport territorial de referència per a jaciments, centres d'interpretació, monuments i altres equipaments culturals de la vall del Llobregat i del Cardener. Ajudar en aquesta tasca. Història
Fundació Catalunya La Pedrera El Delta Birding Festival s’ha convertit en el Festival Internacional d’Ornitologia més important de la Mediterrània. La primera edició va ser l’any 2014. Voldriem conèixer l’impacte del Festival en l’àmbit social i econòmic a les terres de l’Ebre. Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Fundació Catalunya La Pedrera Tenir una guia de turisme de natura de Món Sant Benet i el seu entorn que contribuiria a la promoció del turisme a la Catalunya Central i a fer que Món Sant Benet, que actualment ja és un centre cultural patrimonial, sigui també un centre destinat a sensibilitzar la societat vers el desenvolupament sostenible i la conservació de la natura i el paisatge mitjançant activitats d’educació ambiental. Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Fundació Catalunya La Pedrera Inventari i anàlisi de les barreres a la connectivitat fluvial existents en un tram significatiu del Llobregat al voltant de Món Sant Benet (per exemple des de la confluència de la Riera Gavarresa fins a la Riera de Mura (10km)).
Caldria localitzar i descriure les diferents barreres que hi ha al riu, avaluar la seva incidència sobre la connectivitat a través de protocols i índexs ja establerts, i valorar qualitativament la viabilitat de permeabilització de cada barrera.
Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Fundació Privada Enllaç Necessitem un pla d'activitats amb estratègies diverses per a fer que gent d'edat avançada del col·lectiu LGTBIQ sentin interès i els incentivi participar en activitats grupals, ja sigui en algun punt de trobada específica (seu), així­ com espais públics i privats dins i fora de Barcelona. Seria important que les propostes no limitin a les persones només a interactuar entre elles, sinó també amb altres col·lectius o entorns,és a dir, que siguin interseccionales (joves, nens, artistes, etc.). Estudis Socioculturals de Gènere
GEPEC-EdC (Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans - Ecologistes de Catalunya - Assoc.)) Estudi cartogràfic de l'impacte del GEPEC-EdC en 37 anys de treball al sud de Catalunya. Estudiar les accions i activitats dutes a terme al llarg de 37 anys, protocolaritzar les informacions de cada punt geogràfic, confeccionar els instruments geogràfics d'informació, analitzar les informacions i elaborar documents que facilitin el seu ús posterior tant a nivell divulgatiu, com de gestió de la informació endreçada per àmbits temàtics, cronologia, etc. Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya Tenim un molt ampli ventall de necessitat de coneixement del medi natural del sud de Catalunya: des de la biodiversitat comparada en oliverars monumentals al Montsià, fins a la distribució de detall d'espècies vegetals invasores al litoral del Tarragonès, passant per la població nidificant del corriol camanegre al Baix Penedès, l'eficiència de diferents models nous de refugis de ratpenats, la població de papallones en unes finques de muntanya del Baix Camp, la població d'uns saltamartins rars que s'han localitzat vora la petroquímica tarragonina, l'evolució del volum de sorra en diferents trams de platja, l'estudi de mercat de venda de peix directa dels pescadors, la biodiversitat en diferents rieres mediterrànies eixutes, així com les alternatives en la gestió de l'aigua poblacions o un pla de comunicació per a un projecte participatiu d'energia solar a la Terra Alta. Poder focalitzar-se en alguna d'aquestes necessitats i fer-ne l'esutdi corresponent per tal de poder-lo publicar en una revista últil per a tercers. Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) Estudi de mercat de producció i venda d'oli ecològic provinent d'oliveres monumentals de finques del GEPEC-EdC o amb acord de custòdia amb ell. Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial

 

Facultat de Psicologia i Logopèdia 

Nom organització Proposta Perfil de l'estudiant
Coravis La nostra missió és dignificar el final de vida i millorar la qualitat que senten les persones grans que viuen en residències, especialment les que tenen deteriorament cognitiu greu i molt greu, oferint-los moments d'alegria i benestar. Tot això enfortits per voluntariat social i institucions col·laboradores. Volem validar la nostra metodologia d'acompanyament emocional a les persones grans amb deteriorament cognitiu que viuen en residències a les quals acompanyem amb persones voluntàries. Psicologia
Associació Catalana de Familiars i Malalts d'Esquizofrènia (ACFAMES) Crear un espai de rehabilitació cognitiva per treballar la memòria per persones adultes amb trastorn mental i persones derivades de serveis de neuropsiquiatría Psicologia
Fundació Privada Pere Closa Projecte família-escola que pretén fomentar l’adhesió escolar de les famílies gitanes i afavorir el seu sentiment de pertinença al centre educatiu. La proposta sorgeix ateses les necessitats d’enfortir els vincles entre família-escola i promoure la participació de les famílies a l’escola, emfatitzant a l’etapa d’educació infantil, on es posen les bases d’un treball en aliança entre l’escola i la família orientat al desenvolupament integral i èxit educatiu i social dels nens i nenes. Psicologia
Arep per la Salut Mental Identificar les dificultats més comunes que es donen en les persones amb Trastorn mental Sever (TMS) relacionades amb la poca vinculació a activitats d’oci del seu entorn més proper. Així com, identificar també les mancances metodològiques que tenim com a recurs i que dificulten la vinculació a aquests espais comunitaris. I finalment poder establir noves formes d’intervenir per a potenciar aquestes vinculacions i, en definitiva, un oci més satisfactori. Psicologia
Associació Arep per la Salut Mental La nostra necessitat és establir una millor intervenció conjunta entre el model sanitari i comunitari en l’atenció des dels dispositius de Salut Mental. Volem un informe de la situació actual; detallant debilitats i fortaleses. I possibles propostes a efectuar. Psicologia
Associació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa APSOCECAT Volem incloure la sordceguesa com a condició específica en la Classificació Internacional del Funcionament i la Discapacitat CIF de la OMS. Un dels processos que precisem consisteix en l’estudi sistemàtic de la literatura existent a nivell mundial sobre sordceguesa SLR. La metodologia consistiria en: 1) Selecció de documents d’acord a normes OMS. 2) Anàlisi dels documents seleccionats identificant els conceptes significatius en termes de CIF. 3) Transformació dels conceptes significatius a indicadors CIF. 4) Publicació científica de les conclusions. Psicologia
Federació Catalana d’Autisme Fer una investigació (en format online; a partir d’un formulari i aprovada per un comitè d’ètica) en relació al coneixement, informació i disposició dels diferents casals i caus del territori català. Això ajudarà a individuar necessitats i actuacions que podran elevar-se a l’administració pública així com traslladar-se a les entitats especialitzades amb autisme dels diferents territoris per iniciar projectes de sensibilització, formació i col·laboració conjunta. Psicologia
Federació Catalana d’Autisme El resultat que esperem és que l’estudiant elabori una investigació (en format online; a partir d’un formulari i aprovada per un comitè d’ètica) en relació a quin és l’ús preferit de llenguatge en relació a l’autisme de persones dins el col·lectiu autista, familiars de persones autistes / amb autisme i de professionals que treballen i donen suport a aquest col·lectiu. Això ajudarà a fer una mica menys difús el debat actual i podrà ajudar-nos a mitigar les desavinences que, per aquest tema, desgraciadament moltes vegades trobem entre els col·lectius que representem. Podrem descobrir de quina és la millor manera per dirigir-nos a les entitats i les persones que representem i aquesta investigació serà un exemple de millors pràctiques, tenint en compte les preferències de les persones per qui treballem. També es pensa en fer una guia per a que els mitjans de comunicació, per exemple, facin ús d’un llenguatge més comunitari o inclusiu. Psicologia
Federació Catalana d’Autisme El resultat que esperem és que l’estudiant elabori una investigació (en format online; a partir d’un formulari i aprovada per un comitè d’ètica) en relació a quines són les necessitats de les persones adultes amb autisme. Així mateix, pensem en l’elaboració d’una guia que enumeri, per àmbits, les necessitats detectades, per tal de donar-hi resposta (amb el suport de la Federació) i que sigui un document que puguem compartir amb l’administració, les entitats que representem i la comunitat autista en general, per a tenir clares quines són aquestes necessitats i com actuar-hi. Psicologia
CHAPTER2 CHAPTER2 facilita l'acollida de persones migrades en municipis petits de Catalunya. Aquesta estratègia és nova ja que el programa estatal es centra en acollida assistencial principalment en capitals província. Cal entendre com comunicar, com captar persones migrades, com fer veure que els municipis petits de Catalunya són una opció de vida. Psicologia
ACAPPS La nostra entitat, amb més de 25 anys de trajectòria, vol impulsar, d'acord amb el nostre Pla estratègic 2022-2024, la participació voluntària. Per això, volem posar en marxa un Pla de Voluntariat que inclogui tan el disseny de les accions formatives que s'oferirà a les persones voluntàries, els compromisos per ambdues parts, les activitats en les que participaran, així com la relació i participació amb el disseny de propostes i accions, els mecanismes de comunicació interna, entre d'altres. Psicologia
actuavalles Comparativa entre el model d'atenció a la salut sexual en l'àmbit comunitari i en l'àmbit sanitari. L'objectiu és fer un document divulgatiu per comparar ambdós models, donar valor i recollir les bones pràctiques i recomanacions realitzades des de l'àmbit comunitari. Psicologia
Fundació Privada Enllaç Des de la Fundació Enllaç necessitem desenvolupar un pla d'igualtat de gènere. El pla ha d'incloure la igualtat d'oportunitats i no discriminació no sols entre homes i dones, sinó també entre persones de les diferents realitats del col·lectiu LGBTIQ+, es poden fer plantejaments des de diferents realitats socials, com a accions al món laboral, oferta d'oci i cultura, visibilitat social, econòmica i polítca, etc. Psicologia
Associació Encara en Acció, moviment afectiu, sexual i de gènere A l'entitat necessitem la creació d'un pla captació i formació per a l'equip de voluntariat. S'haurai de fer des de zero ja que no tenim cap i s'hauria d'incloure diversos aspectes i la interseccionalitzat amb persones grans, persones racialitzades i d'origens diversos, persones amb VIH, etc. Tot des d'una perspectiva inclusiva i amb visió LGTBIQ+ Psicologia
Associació 17 de Maig A l'entitat necessitem la creació d'un pla captació i formació per a l'equip de voluntariat. S'haurai de fer des de zero ja que no tenim cap i s'hauria d'incloure diversos aspectes i la interseccionalitzat amb persones grans, persones racialitzades i d'origens diversos, persones amb VIH, etc. Tot des d'una perspectiva inclusiva i amb visió LGTBIQ+ Psicologia
Fundació Autònoma Solidària Es tracta d'un projecte de recerca qualitativa per tal de Conèixer els hàbits de consum (substàncies i contextos de consum) de la població universitària UAB, analitzant possibles modificacions dels patrons identificats en la població jove en general abans de la pandèmia. Psicologia
Fundació Privada Salut Mental Catalunya Disenyar un programa nou, innovador, modern que sense perdre la identitat inicial i originaria del projecte ens ajudi a captar amb facilitat tant recursos econòmics com fer aliances amb altres entitats o partenrs.
Oferir altres alternatives de descans i suport a les families cuidadores de persones amb problemes de salut mental.
Tenir una visió ampla dels diferents programes de respir familiar que hi ha altres zones del territori estatal i altres països del mon.
Psicologia
CENTRE CULTURAL SANT VICENÇ D ESARRIÀ Conèixer un col·lectiu en risc d'exclusió i col·laborar en l'execució del projecte amb aquest col·lectiu. La idea es poder crear una obra de teatre o dansa sobre un tema de justícia global. Psicologia
Casal dels Infants ASB Avaluar i analitzar quines competències es desenvolupen quan es treballa la lectura catalana amb infància i quins beneficis té pels infants per assolir l’èxit escolar. Psicologia
Casal dels Infants ASB Poder oferir a adolescents i joves en risc de vulnerabilitat social tallers d’educació sexual, d’aquesta manera tenir un impacte i promoure la salut sexual. Com les entitats socials poden oferir aquest acompanyament que, sovint, des dels centres de secundària no s’aborda o no de la manera més adequada. Psicologia
Casal dels Infants ASB Un estudi de com la salut mental pot afectar més a les persones en situació de vulnerabilitat i de com les entitats del tercer sector podem oferir suport per pal·liar o donar resposta a aquest malestar emocional. Psicologia
Parc de la Séquia Crear uns espais de silenci a l'entorn de la Séquia i aconseguir un producte autoguiat o en forma de taller per treballar en aquests indrets Psicologia
Campus d'excel·lència internacional U A B