Gestió: Oficina ApS

L'oficina ApS de la UAB es gestiona des de la Fundació Autònoma Solidària (FAS), que és una entitat social universitària la missió de la qual és facilitar eines per contribuir a fer que la comunitat universitària formi part d'una ciutadania activa, crítica i agent de transformació social. Per fer-ho, la FAS dissenya i executa projectes d'acció social universitària i de sensibilització i foment de l'esperit crític amb l'objectiu últim de generar un impacte social orientat a fomentar la justícia social i la millora de l'entorn i la qualitat de vida de les persones. Per conèixer més detalladament el treball de la FAS i els seus programes podeu fer clic aquí. Per contactar amb l'Oficina ApS, escriviu a aprenentatge.servei@uab.cat 

Les tasques de l'oficina ApS de la UAB són les següents:

 • Promoció de l’ApS a la UAB
  • Difusió de les iniciatives ApS
  • Difusió de la metodologia al conjunt del professorat
  • Comunicació de les actuacions ApS realitzades
 • Promoció de l’ApS a les entitats externes a la UAB
  • Difusió dels programes ApS de la UAB
  • Incorporació de noves entitats en propostes ApS
  • Promoció de les entitats amb interès al professorat i alumnat UAB
 • Seguiment dels processos ApS
  • Creació de vies de contacte entre entitats i professorat
  • Gestió logística de l’acció de servei (voluntariat)
  • Gestió de crèdits ECTS, si s’escau
 • Participació a la Xarxa ApS(U)Cat i altres entitats de col·laboració de l’ApS en l’àmbit universitari
 • Cerca de finançament per la recerca, difusió de convocatòries existents, cerca de contactes per projectes compartits, participació en projectes de recerca

 

Campus d'excel·lència internacional U A B