Projectes d'innovació docent

  • Formació per a l’emprenedoria en els graus de Traducció i Interpretació i d’Estudis d’Àsia Oriental de la Facultat de Traducció i Interpretació. Projectes de suport a la Innovació docent. Unitat de Formació i Innovació Docent, Universitat Autònoma de Barcelona. (Ref.: GI514212). Importe concedido: 1000€. [02/09/2019 a 31/7/2021]. IP: Galán-Mañas, A.
  • SIAS China-EU. Erasmus+ Programme-European Union. Ref.: 2019-1-ES01-KA203-065990 [2019-2022]. IP: M. Fuentes.
  • Implantació del Disseny Universal d’Aprenentatge a la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Projectes de suport a la Innovació docent 2016. Unitat de Formació i Innovació Docent, Universitat Autònoma de Barcelona. [1/09/2016 - 31/12/2017]. IP. Galán-Mañas, A.
  • Seguiment i avaluació de la millora de la qualitat docent (2012-2016) a la UNAN-Managua. Convocatòria d’ajuts de cooperació internacional- XXXIII Convocatòria del Fons de Solidaritat de la UAB. Ref. FSXXXIII. [18/05/2016 - 18/05/2017]. Universitat Autònoma de Barcelona, UNN-Managua (Nicaragua). IP: M. Fuentes.
  • Plan de Acción tutorial para los estudiantes con discapacidad (PATdis). Finançat per: Subvenciones para el Desarrollo de Proyectos y Acciones Orientadas a la Mejora de la Atención Integral y Empleabilidad de los estudiantes universitarios en el año 2011. Ministerio de Educación. Ref.: CAIE037. Import concedit: 22.092€. [12/12/2011 - 31/12/2012]. PI: Anabel Galán-Mañas.
  • ClipFlair Foreign Language Learning Through Interactive Revoicing and Captioning of Clips. Finançat per: Lifelong Learning Programme. Comenius, ICT and Languages. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Ref.: 519085-LLP-1-2011-1-ES-KA2-KA2MP. Import concedit: 399.433,00€ (total); 46.341€ (UAB). [1/12/2011 - 31/5/2014]. IP: P. Zabalbeascoa (UPF, resp. projecte); L. Romero (resp. UAB).
  • Capacitación inicial y permanente del profesorado de la UNAN Managua. Un programa de desarrollo institucional por medio de la formación docente y el fortalecimiento tecnológico. Finançat per: Convocatoria de ayudas para programas de cooperación interuniversitaria e investigacion cientifica. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ref.: A1/041892/11. Import concedit: 57.497,80€. [1/1/2012 - 31/12/2012]. IP: M. Fuentes Agustí (resp. UAB); I. Benavides (resp. UNAN-Managua).
  • Ensino a distância da Tradumática: Tecnologias da Informação aplicadas à tradução português-espanhol. Finançat per: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Ministério da Ciência e do Ensino Superior/Instituto Camões de Portugal (Ref. PLUS/PLP/50266/2003, de 2003 a 2004).
  • e-Tradumàtica. Ensenyament a distància de la Tradumàtica. Sense finançament (2002-2003)
Campus d'excel·lència internacional U A B