Postgraduate courses

  • Introduction to legal translation (English-Spanish) - Postgrau de Traducció jurídica, UAB (5 ECTS; 2010-2011 – act.)
  • Inserció laboral per a intèrprets dels serveis públics. Curs d’Especialització en Interpretació als Serveis Públics a Catalunya. UAB (4 h, 2012).
  • El traductor autónomo. MA in Tradumàtica: Localització i traducció. UAB (12 h, 2014). 
Campus d'excel·lència internacional U A B