Projectes

Participació en projectes finançats

Evaluación en la adquisición de la competencia traductora.  Finançat per: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. (Ref. PGC2018-094275-B-I00). [1/1/2019 - 31/12/2022]. Import concedit: 56.870€. IP: A. Hurtado.

Formação de tradutores e intérpretes de língua de sinais. CNPq-Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações- Brasil. 428181/2018-0. IP: Juliana Guimarães Faria. Import concedit: 2500€ [1/8/2018 - 31/7/2022]

Grup de Recerca Interdisciplinar en Pràctica Docent. Universitat Autònoma de Barcelona. Ref.: 2940. [2/5/2019 fins a 2/5/2021]. IP: Marta Fuentes.

Grup de recerca InterTrads - Núcleo de Pesquisa em Interpretação e Tradução de Línguas de Sinais. Universidade Federal de Santa Caterina, Brasil. IP: Carlos Henrique Rodrigues.

SGR PACTE (Procés d'Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació). (Ref.: 2017 SGR 0073). Finançat per: AGAUR, Generalitat de Catalunya. [2017-2021] IP: A. Hurtado. 

Nivelación de competencias en la adquisición de la competencia traductora (traducción escrita). Finançat per Programa Estatal de Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, modalidad 1, Proyectos de I+D del Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2013-42522-P). Import concedit: 56 000€ [01-2014 /12-2017]. IP: A. Hurtado.

Estudio empírico de la adquisición de la competencia traductora en traducción escrita (FFI2009-07960), Ministerio de Ciencia e Innovación [2010 – 2012]. Import concedit: 82.280€. IP: A. Hurtado. 

Xarxa temàtica internacional “Empirical-experimental research in translation”. Finançat per: Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2010-11995-E, 1/9/2011 - 31/12/2013). Import concedit: 90.000€. IP: A. Hurtado. 

SGR PACTE (Procés d'Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació) (Ref. 2014 SGR 275). Finançat per: Generalitat de Catalunya. [2014-2016] (2014 SGR 275). Import concedit: 21.000€. IP: A. Hurtado. 

SGR PACTE (Procés d'Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació). (Ref. 2009 SGR 00064). Finançat per: Generalitat de Catalunya [2009-2013]. Import concedit: 33.600€ . IP: A. Hurtado. 

I Congrès Internacional sobre investigació en Didàctica de la traducció (didTRAD). Finançat per: Ajuts per a l’organització d’accions mobilitzadores (ARCS 2011), Agència de gestió d’ajuts universitaris i de recerca (AGAUR), Generalitat de Catalunya [06-2012 /05-2013]. IP: A. Hurtado. 

I Congreso Internacional sobre investigación en Didáctica de la traducción (didTRAD). Finançat per: Ayudas para la realización de acciones complementarias, subprograma de acciones Complementarias, del MINECO [12-2011 / 11-2012). IP: A. Hurtado. 

European Graduate Placement Scheme (EGPS). Finançat per: Lifelong Learning Programme. Comenius, ICT and Languages. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). (Ref.: 526808-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ECUE). Import concedit: 398,285 (total); 65,242 € (UAB) [1/12/2013 -31/3/2015]. IP: H. Astley (resp. del projecte); O. Torres Hostench (resp. UAB). 

Tradumática: Tecnologias da Informação aplicadas à tradução português-espanhol. Finançat per: Instituto Camões, Fundação para a Ciência e Tecnologia e Gabinete de Relações Internacionais da Ciência e do Ensino Superior (Ref.: 50266). Import concedit: 8000€. [2003 – 2004]. IP: H.M. Milheiro Tanqueiro. 

Grup de Recerca Traducció i Tecnologies de la Informació i la Comunicació – TRADUMÀTICA. Finançat per: Universitat Autònoma de Barcelona (Ref.: 1569). [3/3/2006 - 30/9/2009]. IP: P. Sánchez-Gijón.

Campus d'excel·lència internacional U A B