Innovació docent

Participació en Grups d’Interès d’Innovació Docent en Educació Superior de la UAB (Gi-IDES)

  • GI-IDES: Carpetes d'Aprenentatge en Educació Superior (2010-2013)
  • GI-IDES Pràctiques professionalitzants (2009-actualitat)
  • GI-IDES El portfoli docent (2009–actualitat)

Participació en programes d’innovació docent

  • Programa Argó (2008-2010). Direcció de recerca d’estudiants de batxillerat.
  • Programa Croma (2013-act.). Objectiu: establir vincles entre les escoles amb infants amb risc d’exclusió social dels municipis del Vallès amb la UAB. 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B