Gestió

Coordinadora del Projecte Empresa de la FTI (setembre 2019-Jul 2020)

Coordinadora de l'àmbit de portuguès del  Grau en Traducció i Interpretació (mayo 2020-act.)

Sotscoordinadora del Grau en Traducció i Interpretació – Traducció directa (setembre 2019-actualitat)

Coordinadora de la Comissió d'emprenedoria de la FTI (març 2018-actualitat)

Membre de la Comissió de reforma del grau de Traducció i d'Interpretació de la FTI (curs 2018-2019)

Vicedegana de professionalització de la FTI (maig 2011-novembre 2015)

Dissenyar i implantar un Programa per a la Professionalització i per a la Inserció Laboral dels estudiants de la Facultat. Disseny i implantació d’un pla d’acció tutorial per als estudiants amb necessitats educatives específiques Implementació de les pràctiques del grau d’Estudis de l’Àsia Oriental. Implementació de la carpeta professional en el sistema d’avaluació de les pràctiques externes curriculars del grau de Traducció i d’Interpretació i del grau d’Estudis d’Àsia Oriental. Supervisióo de les accions de promoció dels estudis de la Facultat (Saló de l’Ensenyament, Jornades de Portes Obertes, Dia de la Família, Jornada Croma, Intèrpret per un dia...) . Supervisió de la coordinació de les pràctiques del grau de Traducció i Interpretació i dels Estudis d’Àsia Oriental, a més de cercar empreses col•laboradores. Supervisió de la coordinació de la tutoria dels estudiants amb NEE de la Facultat. Estudi de mercat sobre la inserció laboral dels graduats de la FTI, tant de Traducció i d’Interpretació com d’Estudis de l’Àsia Oriental, i un altre estudi de mercat per recollir les necessitats de les empreses que contracten serveis lingüístics.

Comissió d’implantació del grau de Traducció i d’Interpretació de la FTI (2008―2016)

Responsable de les matèries: • Traducció • Pràctiques curriculars

Comissió consultiva per a la implementació del 3+2 de la Facultat de Traducció i d’Interpretació (2015)

Comissió d’Avaluació Interna de la FTI

• Manual del procés de la Gestió de les pràctiques externes curriculars (SIQ-FTI) • Manual del procés de la Gestió de l’Orientació a l’Estudiant (SIQ-FTI)

Pla Pilot d’adaptació de la llicenciatura al grau en TI

• Descriptors i competències (traducció) • Guies estudiant assignatures de traducció

Màster oficial en Traducció, Interpretació i Estudis interculturals, Especialitat en Traducció i Mediació cultural (Programa Oficial de Postgrau)

• Guies assignatures: Fonaments de la traducció tècnica i Traducció Tècnica

Campus d'excel·lència internacional U A B