Comitè científic

Membre del comitè científic

 • Revista UFG (2018-actualitat)- ISSN: 1667-9037;2179-2925
 • TETS Journal (2016-actualitat)
 • Trans. Revista de Traductología (2018-actualitat)

Avaluació d’articles científics de revistes especialitzades

 • Current Trends in Translation Teaching and Learning (2018)
 • Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria (RIDU) (2 articles, 2017)
 • Méta. Translators’ Journal (2015, 2018)
 • The Interpreter and Translator Trainer (2015- 2018)
 • Cadernos de Traduçao (2015, 2016, 2018)
 • Perspectives: Studies in Translatology (2014)
 • Journal of Specialised Translation (JosTrans) (2014)
 • CPUe-Revista de investigación educativa (2013)
 • Íkala Íkala, revista de lenguaje y cultura (2010)
 • Current Trends in Translation Teaching and Learning (2018)
 • Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria (RIDU) (2017)
 • Méta: Journal des traducteurs (2016, 2018)
 • Cadernos de Traduçao (2015 i 2016, 2018)
 • Quaderns: revista de traducció (2015, 2016, 2018)
 • The Interpreter and Translator Trainer (5 articles, 2015 - 2018)
 • Perspectives: Studies in Translatology (2014)
 • Journal of Specialised Translation (JosTrans) (2014)
 • CPUe-Revista de investigación educativa (2013)
 • Íkala Íkala, revista de lenguaje y cultura (2010 i 2016)

Membre de comitè científic de congressos

 • I International Conference on Interdisciplinary Approaches for Total Communication: Education, Healthcare and Interpreting within Disability Settings (Universidad de Málaga, 12-14/12/2017)
 • IX Simposi internacional de joves investigadors en traducció, interpretació, estudis interculturals i estudis d'Àsia oriental (Departament de Traducció i d'Interpretació, i d’Estudis de l’Àsia Oriental, UAB - 2018)
 • VII Simposi internacional de joves investigadors en traducció, interpretació, estudis interculturals i estudis d'Àsia oriental (Departament de Traducció i d'Interpretació, i d’Estudis de l’Àsia Oriental, UAB - 2016)
 • VI Simposi internacional de joves investigadors en traducció, interpretació, estudis interculturals i estudis d'Àsia oriental (Departament de Traducció i d'Interpretació, i d’Estudis de l’Àsia Oriental, UAB - 2015)
 • V Simposi internacional de joves investigadors en traducció, interpretació, estudis interculturals i estudis d'Àsia oriental (Departament de Traducció i d'Interpretació, UAB - 2014)
Campus d'excel·lència internacional U A B