Taller d'OmegaT

Aquesta pàgina conté enllaços a videotutorials en format flash; assegureu-vos que el vostre navegador té activada la visualització d'aquest tipus de fitxers.
OMEGAT (TEMA III)
Arxius Descripció Durada
Guia OmegaT
[pdf]
Conté:
 
 • La creació d'un projecte.
 • La generació d'estadístiques.
 • El recompte de segments i de caràcters.
 • L'ús de diccionaris i la correcció lingüística.
 • La traducció interactiva fent ús de les coincidències de la memòria.
 • El sistema de codis de format.
 • L'exportació d'arxius.
 • Les memòries tmx.
 • L'estructura de memòries TMX.
 • L'ús de memòries auxiliars.
 • La creació de glossaris.
 • L'habilitació dels consells de traducció.
 • La pretraducció.
9 pàgines

OT1a.swf

OT1b.swf

[ParaulesClau]
Creació projecte, estadístiques, traducció interactiva, codis, exportació

Es mostra:

Primera part:

 • La creació d'un projecte.
 • La generació d'estadístiques.
 • El recompte de segments i de caràcters.

Segona part:

 • La traducció interactiva fent ús de les coincidències de la memòria.
 • El sistema de codis de format.
 • L'exportació d'arxius.
 • Les memòries tmx.
06:09 minuts
[en total]
OT2.swf

[ParaulesClau]
TMX, Memòries auxiliars, glossaris, consells de traducció

Es mostra:

 • L'estructura de memòries TMX.
 • L'ús de memòries auxiliars.
 • La creació de glossaris.
 • L'habilitació dels consells de traducció.
04:51 minuts
OT3.swf

[ParaulesClau]
Pretraducció

Es mostra:

 • La pretraducció.
01:03 minuts
OT4.swf

[ParaulesClau]
Facturació
Estadístiques
OmegaT
Prefactura
PDF

Es mostra:

 • El recompte de paraules per mitjà de les estadístiques d'OT.
 • La conversió de dades en taules en processador de textos (LibreOffice).
 • L'exportació a PDF.
01:03 minuts
Campus d'excel·lència internacional U A B