Multiplier Events

MULTIPLIER EVENT E1 - Conference - REPORT

MULTIPLIER EVENT E2 - Taller sobre formació en accessibilitat a les arts escèniques, 15 march 2018, UAB - REPORT

MULTIPLIER EVENT E3 - 27 March 2018, Centre for Translation Studies, University of Vienna, Austria - REPORT

MULTIPLIER EVENT E4 - Workshop 3, 17 may 2018, Belfast - REPORT

MULTIPLIER EVENT E5 - Workshop 4, 16 may 2018, Antwerp - REPORT

MULTIPLIER EVENT E6 -   E6.1- Hackaton Dissemination Event, Trànsit Projectes : Hack & Art  1 - ACTIVITY

E6.2- Hackaton Dissemination Event, Trànsit Projectes : Hack & Art  7 - ACTIVITY

E6.3- Hackaton Dissemination Event, Trànsit Projectes : Hack & Art  8 - ACTIVITY

E6.4- Hackaton Dissemination Event, Trànsit Projectes : Hack & Art  10 - ACTIVITY

E6.5- Hackaton Dissemination Event, Trànsit Projectes : Hack & Art  11 - ACTIVITY

MULTIPLIER EVENT E7 - Not financed

MULTIPLIER EVENT E8 - Not financed

MULTIPLIER EVENT E9 - Accessibility workshop and showcase, May 4th 2018, Gent - REPORT

Campus d'excel·lència internacional U A B