El dia 4 d’octubre de 1965, començava a funcionar a Barcelona, d’una manera i en un lloc insòlits, l’Escola de Mestres Rosa Sensat. Es tractava d’una escola clandestina, que s’iniciava amb quinze alumnes-mestres asseguts al voltant d’una taula de menjador d’una casa particular, escoltant els ensenyaments i rebent l’experiència d’una mestra «d’abans de la guerra», Angeleta Ferrer Sensat, filla d’una altra mestra ja morta, Rosa Sensat, en memòria de la qual es donava nom a l’experiència.

Les motivacions bàsiques que impulsaren la creació de L’escola de Mestres Rosa Sensat foren la constatació, trista i indignada, de la poca formació que rebien els mestres durant el seu pas per la "Escola Normal", formació que repercutia desfavorablemente en la seva tasca a les escoles. Per altra banda, el record i constància de la situació educativa a Catalunya abans del 1939 esperonava els joves mestres a recuperar el fil d’una tradició que sortosament no s’havia arribat a trencar del tot.

La formació de mestres, doncs, ha estat i és l’objectiu central de Rosa Sensat: escoles de tardor i d’hivern, l’Escola d’Estiu, assessoraments, conferències, jornades, visites, viatges d’estudi… i els grups de treball on s’apleguen mestres i professors amb interessos comuns, que fan de les seves reflexions i producció de materials una de les activitats més significatives de l’Associació.

(Fotografia del porxo de la UAB)

Als inicis les publicacions són ciclostilades a manera d’apunts. El desembre de 1974 es crea la revista Perspectiva Escolar que omple el buit que existia a Catalunya i recupera la riquesa que hi havia hagut durant la República en la divulgación pedagògica. A partir de 1981 es cren les revistes Infància: educar de 0 a 6 anys, fins arribar a les quatre actuals cadascuna amb entitat pròpia: catalana, castellana, europea i llatinoamericana.

40 Escoles d'estiu de Rosa Sensat (pdf)

 

"Un recorregut per 50 anys de les escoles d'estiu de Rosa Sensat": En: Diari de l'Escola de 'Estiu, núm 0 (juliol 2015)