TRANSFERÈNCIA

        50 ANYS DE TRANSFERÈNCIA D’ ARQUEOLOGIA DES DE LA UAB

El vessant social de la recerca en Arqueologia s’ha traduït en la transferència no només fent recerca bàsica en didàctica i divulgació del Patrimoni arqueològic, sinó promovent simposis internacionals, reunions de debat... i amb la creació de -o la cooperació- de Museus, museïtzació de jaciments, exposicions nacionals i internacionals (també dins la UAB), parcs arqueològics i posta en valor de rutes arqueològiques, la producció de vídeos i programes radiofònics i de televisió.
D’aquesta tasca no es pot deixar de banda les publicacions i l’ activitat editora de monografies i revistes que va començar amb “Quaderns de Treball“ publicada de 1974-1986, o altres mes efímeres com “Archisdiskodon” (una primerenca revista electrònica en disquets, en 1986) Treballs del Seminari del Proper Orient“ (1999 i 2008) i d’altres sèries de més llarg recorregut com “Treballs d’Arqueologia” (des de 1991) i “Treballs d’Etnoarqueologia“ (publicat des de 1996) i la revista Estrat Crític (2007-2014) promoguda per l’alumnat.
També s’han publicat nombrosos articles en diaris i revistes de divulgació i fins i tot llibres il·lustrats per infants.
El compromís social ha portat a membres del personal docent a col·laborar amb entitats socials de recuperació de la memòria com la Federación de Foros por la Memoria i la AMRH per intervenir en l’excavació i recerca de fosses clandestines dels republicans assassinats durant la Guerra Civil, tant a Catalunya com a Castella i Andalusia. En aquest sentit del compromís de transferència també s’ha col·laborat amb comunitats indígenes de Costa Rica i Panamà per inventariar el patrimoni arqueològic del territori Bribi.

apartat4.fw_.png

Campus d'excel·lència internacional U A B