Fase pre-apogeu

FASE PRE-APOGEU, LA SEGONA MEITAT DELS ANYS 80

El període de la segona meitat dels anys vuitanta es podria qualificar com una fase pre-apogeu.

text: Jordi Estévez i Jordi Cortadella

En Prehistòria continua la recerca iniciada en l’arqueologia talaiòtica i post-talaiòtica balear i la els projectes al Proper Orient. Començaria la recerca sobre l’origen de les societats agrícoles (a Síria i també a Turquia) i llargues cooperacions amb equips i col·legues alemanys i anglesos a la Península amb projectes sobre Societats Caçadores-recol·lectores a Catalunya i sobre la qüestió de l’origen de l’Estat al Sud est de la Península i les corresponents transformacions dels paisatges.
S’inicien les línies fonamentals de recerca que es consolidaran en la dècada següent, d’apogeu, i es van reforçant els equips de recerca amb la incorporació de nou personal.
Sempre dins la línia de re-plantejament i millora de les metodologies es realitzaren seminaris que tingueren força transcendència en la formació d’investigadors/es que desprès s’incorporarien a altres centres de l’Estat.
El 1986 també començaren els projectes de recerca a l’América llatina que durant mes de 20 anys constituïren no només un catalitzador de recerques i intercanvis amb l’Arqueologia Social Americana sinó un camp de formació en la investigació arqueològica a nivell global. La recerca a Amèrica que començà a la Terra del Foc (Argentina) amb projectes conjunts amb el CSIC i el CONICET argentí. (J.E.)

Des de mitjans de la dècada de 1980, la UAB, en col·laboració amb el IEC i el CSIC, també participa en dos projectes de cartografia i topografia arqueològica de l’Antiguitat romana promoguts per la Unió Acadèmica Internacional: la Tabula Imperii Romani (TIR) i la Forma Orbis Romani (FOR).

En Arqueologia clàssica, el 1987 la UAB es feu càrrec de les excavacions de la ciutat romana de Iesso (Guissona, Segarra) que, sense solució de continuïtat, han arribar fins el dia d’avui. Així mateix, durant aquest període, la UAB inicià les activitats arqueològiques a Cabrera de Mar, Mataró (antiga Iluro) i la costa de Maresme en general, així com amb el Museu de Badalona, on fins a l’inici de la dècada dels 90, l’antiga Baetulo va rebre els estudiants de pràctiques de la nostra universitat.

En la dècada dels 80 l'Arqueologia medieval també començà amb força amb projectes sobre els sistemes agraris i hidràulics musulmans i sobre el desenvolupament de la ramaderia. Els treballs de camp iniciats 1982 sobre els qanawāt (galeries de drenatge) de Mallorca van donar lloc a un a llarga llista de excavacions i/o prospeccions d’espais agraris a Yator (Granada), Letur i Lietor (Albacete), Cañete la Real (Málaga), Cañete de les Torres (Córdoba) i a la serra de Cazorla, entre d’altres llocs. (J.C.)

 

Excavacions arqueològiques vinculades al projecte de recerca
 

El laboratori de Paleoeconomia i paleoecologia humana 1988 (pel.licula)

Excavacions a Terra del Foc 1988-(pel.licula)

Excavacions a Son Ferragut (Mallorca) (pel.licula)

Campus d'excel·lència internacional U A B