Plenitut

FASE D'APOGEU, ELS ANYS 90 UN FINAL DE SEGLE DE PLENITUT

EL DEPARTAMENT D'HISTÒRIA DE LES SOCIETATS PRECAPITALISTES, ELS LABORATORIS I LES ACTIVITATS A L'ESTRANGER

text: Jordi Estévez i Jordi Cortadella

Els anys 90 representen la fase d'apogeu i de consolidació de les línies iniciades.
Pel que fa a la Prehistòria, el  primer laboratori es transformaria el 1990 en el “Servei d’Anàlisis de materials Arqueològics” (1990-95) y desprès en el “Servei d’Anàlisis Arqueològiques” des del qual, a mes d’estudis d’Arqueozoologia i d’Arqueobotànica, es realitzarien anàlisis i excavacions de salvament o preventives per a la Generalitat de Catalunya en jaciments paleomesolítics i neolítics de les comarques barcelonines. 
Posteriorment es crearien els altres laboratoris de al voltant dels quals es varen anar constituint també equips que serien la base dels mes tard dels Grups de Recerca de Qualitat (CEPAP, ASOME, SAPPO i AGREST).
En aquesta fase tingueren una especial transcendència projectes internacionals subvencionats també des de diferents Comissions de la Unión Europea.
La recerca a Amèrica llatina començada continua en aquest període s’aniria ampliant paulatinament a altres països: Equador, Nicaragua, Perú, Costa Rica i Uruguai. (J.E.)

A finals de la dècada dels 80 i seguint la metodologia desenvolupada a la Universitat del Franc Comptat (Besançon), des de la UAB s’inicià l’estudi dels cadastres romans (centuriacions) en els territoris de l’Empordà (1989-1990), el Maresme (1993-1995). Aquesta recerca continuarà fins a l'actualitat  amb l'estudi del Tarragonès i el Baix Camp (2002-2005), el Vallès Oriental i Occidental (2012-2017) i la Cerdanya (2005-2017), on continuen les excavacions del jaciment del Castellot (Bolvir) i del Tossal de Baltarga (Bellver).

Pel que fa al TIR i dins d ela sèrie de mapes històrico-arqueològics de l’imperi Romà, des de la conquesta romana fns al segle V dC, el 1997 es publicà Full K/J-31: Pirineus orientals-Balears, amb un mapa general a escala 1:1.000.000 i dos mapes de detall a escala 1:250.000 corresponents als territoris de la Laietània i de l’entorn de Tarraco.

En arqueologia medieval es continua estudiant Arqueologia agrària de l’Edat Mitjana, Ciutats andalusines i el seu entorn agrari, l’impacte de la conquesta feudal i les fortificacions i territori en el Nord-est peninsular en l’Edat Mitjana. I es creà un Laboratori de Ceràmica Medieval.(J.C.)

Excavacions arqueològiques vinculades als projectes dels anys 90

Campus d'excel·lència internacional U A B