Publicacions

Dins d’aquesta tasca no es pot deixar de banda una important activitat editora de monografies  i  revistes  que  va  començar  amb   la   sèrie   “Quaderns   de   Treball“ publicada de 1974-1986, “Estudios de la Antigüedad” (1984-1993) o altres mes efímeres com “Archisdiskodon” (una primerenca revista electrònica en format electrònic, del 1986), “Treballs del Seminari del Proper Orient“ (1999 i 2008) i d’altres series de mes llarg recorregut com “Treballs d’Arqueologia” (des de 1991), “Treballs d’Etnoarqueologia“ (publicat des de 1996) o la revista “Estrat Crític” (2007-2014) editada per l’alumnat.

Aquí posem una mostra de les portades de publicacions significatives. Altres també es poden veure en el DDD i en el catàleg de la biblioteca.

Campus d'excel·lència internacional U A B