L'Arqueologia dins la Facultat de Lletres

L’Arqueologia dins la Facultat de Lletres.

La docència i la recerca en arqueologia al llarg d’aquests 50 anys d’història s’ha inscrit en 5 departaments dins la Facultat de Lletres:

1968-1986. El Departament o secció d’Història. 
La facultat es va instal.lar en el Monestir de Sant Cugat fins el 1972 quan es traslladà al seu emplaçament actual a Bellaterra i la Facultat de Lletres s’estructura en Seccions o Macro-departaments, l’Arqueologia estava integrada en la secció d’Història. Durant el període que s’ha anomenat de la transició democràtica es va produir també una substitució del personal docent i un canvi en l’epistemologia i la praxis docent i investigadora en Arqueologia.

1983. Aprovació de la Ley de Reforma Universitaria: canvia els estatuts i el funcionament de les universitats de l’Estat Espanyol.

1986-1995. El Departament d’Història es va dividir com a conseqüència del seu creixement i les aspiracions del professorat d’Història moderna i contemporània. La resta de les àrees de l’antic departament es varen estructurar com a Departament d’Història de les Societats precapitalistes i Antropologia Social i l’Arqueologia es va integrar en les àrees de coneixement de Prehistòria,  i l’Arqueologia clàssica (inclosa en l’àrea de coneixement de Ciències i Tècniques Historiogràfiques), a mes de la Història Antiga i Història Medieval.
Un dels projectes frustrats va ser la constitució d’un Institut o Centre de Recerca multidisciplinar d’Estudis d’Amèrica (i Àfrica) promogut fonamentalment des de les Àrees de Prehistòria i d’Antropologia aprofitant les relacions especialment intenses en docència i recerca amb aquests països.
En tots aquests anys no tot han estat flors i violes. Hi ha hagut conflictes per enveges i reivindicacions. Aquest departament es va caracteritzar pel seu compromís social, manifestant-se col·lectivament en moltes ocasions: contra el Servei Militar obligatori (afavorint la prestació substitutòria), contra la Guerra del Golf, contra la celebració del Vè Centenari del “Descobriment”, etc.

1995-2018. L’anterior departament es va desglossar com a conseqüència de les aspiracions personals de promoció i de les àrees que el constituïen. Les tensions internes per aquests motius varen fer que es subdividís en dos:
El Departament d’Antropologia social i Prehistòria (1995-2004) amb aquestes dues àrees de coneixement.
 I.:
El Departament de Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana (1995-2018).
L’ àrea d’Arqueologia (clàssica) reconeguda com a tal i integrant a professorat procedent del Departament d’Art, juntament amb la d’Història antiga i Història Medieval, estan incloses dins la secció històric-arqueològica. 

El Departament de Prehistòria (2004-2018).
El Departament de Prehistòria es va fundar l’any 2004, arran de la divisió en dos de l’anterior Departament d’Antropologia Social i Prehistòria, com a conseqüència del seu creixement i de l’especificitat cada cop mes marcada dels estudis d’Antropologia.


 

Campus d'excel·lència internacional U A B