El Personal

La docència d’Arqueologia ha comptat amb un quadre docent de mes de setanta  professors i professores. Hi han participat docents invitats d’altres països com els EEUU, Perú, Costa Rica, Brasil, Argentina, Uruguai, Equador, Veneçuela, Mèxic, Xile, Suècia, Noruega, França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit i Síria.
Els primers docents d’Arqueologia procedien bàsicament de l’Institut de Prehistòria i Arqueologia de la Diputació Provincial de Barcelona depenent del Museu Arqueològic de Barcelona. L’apertura dels estudis a Lleida i a Girona va comportar la incorporació de nou personal docent. 
La transició política comportà la convocatòria de l’Assemblea d’Arqueologia de Catalunya, sorgida de membres de l’Assemblea de Catalunya i del CSIC de Barcelona, que ràpidament cristal·litzà i va preparar la modernització i professionalització de l’Arqueologia. Aquest va ser un punt clau d’inflexió de l’Arqueologia a Catalunya afavorint també la incorporació a la UAB de persones que havien format part del Seminari d’Arqueologia Marxista i recolzada per membres del departament d’Història clarament compromès en aquell moment amb la Historia econòmica i social i amb un fort component de materialisme històric. Així comença una pausada però gairebé completa renovació del professorat al temps que es renovava l’epistemologia i posava al dia la praxis arqueològica. 
La UAB va ser reconeguda aviat per un posicionament teòric coherent en Arqueologia prehistòrica, que s’ha anomenat globalment Arqueologia Social amb un caràcter feminista propi i per ser pionera dels estudis interdisciplinaris. Els canvis comportaren també una apertura internacional, incorporant docents estrangers, especialment americans del corrent anomenat Arqueologia Social Americana, un senyal d’identitat molt fort de la recerca a la UAB.
També en Arqueologia clàssica a partir dels anys 80 es va incrementar el quadre docent específic d’Arqueologia romana i es va encetar una línea d’arqueologia rural musulmana a les Balears i els Paissos Catalans.
Desprès d’una rapida expansió fins a mitjans dels anys 90 la incorporació de nou personal docent es va anar alentint per acabar contractant bàsicament personal associat amb contractes precaris a partir del canvi de segle.

Campus d'excel·lència internacional U A B