El Naixement de l'Arqueologia Acadèmica

El naixement de l’Arqueologia acadèmica a Catalunya

 

Podeu veure dos assaigos  (de Jordi Cortadella). sobre:

UN PASSAT NO TAN REMOT

El naixement de l'Arqueologia acadèmica a Catalunya: des de 1912 a Bosch Gimpera i la primera Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Excavacions d’Empúries de Puig i Cadafalch

 

LA NEGRA NIT DEL FRANQUISME

L'exili i l'arqueologia en temps del dictador Franco. L’organització dels comissaris d'excavacions i la lenta recuperació de l’Arqueologia a la Universitat catalana.

L’arqueòleg Julio Martinez Santa Olalla parlant amb Himmler

Campus d'excel·lència internacional U A B