Congressos i seminaris

CONGRESSOS ORGANITZATS PEL PROFESSORAT D’ARQUEOLOGIA DE LA UAB:

Al llarg de la Historia de la UAB s’han organitzat numerosos congresos i seminaris vinculats amb l’arqueologia tant a la mateixa UAB, com fora de l’Estat espanyol. Llistem alguns d'ells com exemples i afegim alguns dels posters d'anunci i també es poden trobar documents com actes, anuncis i material promocional en el DDD

Llistat de wokshops

Campus d'excel·lència internacional U A B