Activitats para-docents

A més de l’activitat docent normal la docència durant aquests anys s’ha vist complementada amb activitats paradocents que han contribuït a completar la formació de l’alumnat:

CONFERÈNCIES, SEMINARIS I CURSOS ESPECIALS QUE HAN DONAT A LA UAB PERSONES D’ALTRES INSTITUCIONS SOBRE TEMES RELACIONATS AMB L’ARQUEOLOGIA

Durant aquests 50 anys s’han organitzat moltíssimes i és impossible fer un llistat exhaustiu. La memòria de moltes d’aquestes activitats s’ha perdut.
En aquest enllaç del repositori digital hem posat anuncis d’algunes d’aquestes activitats per donar una idea de la varietat de temes i ponents convidats. Molts dels anuncis que posem expressament van ser elaborats de 2013 a 2015 per la nostra companya Silvia Gili, traspassada malauradament el 2015.

PROJECTES DE PERSONES ALIENES A LA UAB AMB LES QUE S’HA CONCERTAT L’ASSISTÈNCIA D’ALUMNAT UAB 
Durant aquests 50 anys s’han concertat moltíssimes excavacions amb col·legues d’arreu per tal que el nostre alumnat pogués completar la seva experiència de camp i és impossible fer un llistat exhaustiu.

VISITES I EXCURSIONS FORA CAMPUS
La formació en l’aula en Arqueologia és imprescindible complementaria amb un coneixement directe de jaciments arqueològics, museus i altres instal·lacions vinculades amb la nostra professió i objectes d’estudi.
Durant aquests 50 anys s’han fet moltíssimes sortides fora del Campus vinculades amb la docència i és impossible fer un llistat exhaustiu i moltes d’aquestes activitats no han quedat registrades.
En aquest enllaç hem posat algunes per donar una idea de la varietat d'experiències de les que ha pogut gaudir el nostre alumnat.

INAUGURACIONS ESPECIALS DE CURS
Durant alguns anys es varen organitzar inauguracions de curs del Grau d’Arqueologia especials al voltant d’ un element temàtic (foc, terra i aigua). Es varen fer conferències i demostracions pràctiques de producció i us del foc, ceràmica o arqueologia marítima i subaquàtica. Aquestes activitats estaven complementades amb visites a Museus (MAC, Museu Marítim), Centres de recerca arqueològica (Museu de Paleontologia, CASC) i exposicions (els Víkings al Museu Marítim de Barcelona amb travessia en el pailebot Santa Eulalia). 
En aquest enllaç trobareu un recull fotogràfic d’aquestes activitats.

EXPOSICIONS ORGANITZADES per l’ ALUMNAT
Una de les activitats professionals d’una persona amb formació en Arqueologia es l’organització i muntatge d’exposicions. Com a part de la formació de l’alumnat, aquest ha organitzat exposicions sobre aquesta temàtica dins la pròpia Facultat de Lletres.
Aquí hem fet un recull fotogràfic d’alguna d’ aquestes activitats.

Enlaç a video de les pràctiques de camp produit per alumnat (autora Cristina Defez 2014)

SETMANES D’ACTIVITATS TRANS-DISCIPLINARIES
L’Arqueologia és una Ciència que per avançar ha de recórrer a moltes disciplines al seu voltant: des de la Geologia fins a la Veterinària o l’Antropologia biològica o social, des del nivell subatòmic fins a l’astronòmic, sense oblidar l’experimentació i la replicació experimental de processos de treball.
Així aprofitant l’esdeveniment de les Olimpíades de 1992, es varen organitzar a la UAB els 3ers Jocs Intercontinentals d’Armes Prehistòriques que es varen celebrar al Campus.
També amb aquest esperit transdisciplinari es varen organitzar des del Departament de Prehistòria unes setmanes d’activitats transdisciplinaries, a la vegada científiques (amb conferències de persones invitades i de diferents especialitats i Facultats) i lúdiques (amb música, recitals i fins i tot balls tradicionals).
Aquí hem fet un recull  d’alguna d’ aquestes activitats.
 

Campus d'excel·lència internacional U A B