50 ANYS D’ARQUEOLOGIA A LA UAB

apartathistoria.fw_.png


El nom d’Universitat Autònoma de Barcelona està profundament lligat a l’Arqueologia catalana. El naixement de l’Arqueologia acadèmica va venir de la mà de Pere Bosch Gimpera, un pioner de l’Arqueologia científica, que va ser el rector de la primera Universitat Autònoma de Barcelona abans de la Guerra in-Civil.
El franquisme va comportar un retrocés d’aquesta arqueologia a la vegada que l’exili dels quadres intel·lectuals notablement del mateix Bosch Gimpera i la desaparició de la paraula Autònoma de la Universitat de Barcelona.
Des del seus nous començaments al Monestir de Sant Cugat, la UAB va incorporar els estudis d’Arqueologia (tant prehistòrica com clàssica). La docència i la recerca en arqueologia al llarg d’aquests 50 anys d’història s’ha inscrit en 5 departaments dins la Facultat de Lletres.
La docència d’Arqueologia ha comptat amb un quadre docent de mes de mig centenar de professors i professores recolzats per un efectiu personal administratiu i tècnic. Hi han participat docents invitats de nombrosos països i es va organitzar la docència d’Arqueologia a la Universitat Nacional Autònoma de Managua a Nicaragua. Al llarg d’aquesta història l’Arqueologia s’ha ensenyat emmarcada en 5 plans d’estudi.
La recerca s’ha mogut, seguint una definició clàssica d’Arqueologia, entre la Història, l’enfocament antropològic i les Ciències Naturals i de Materials. És per tant una recerca interdisciplinària i d’ampli espectre: des de la imprescindible i bàsica reflexió teòrica i metodològica fins una preocupació per les qüestions històriques: des de l’origen de la conducta i la forma humana actual fins a l’Edat Mitjana. 
Tot plegat unit a la universalitat de l’Arqueologia ha portat la nostra recerca arreu del mon i ha tingut unes relacions especialment estretes amb l’anomenada Arqueologia Social Americana.
Hi ha hagut una gran activitat de transferència d’aquesta recerca a la resta de la comunitat investigadora i a la societat en general. S’han publicat monografies i revistes, organitzat congressos i seminaris, muntat museus i exposicions i elaborat vídeos divulgatius i produït programes de radio. 


ADVERTÈNCIA:
Quan es va decidir engegar aquesta exposició virtual de l’activitat de la UAB en el camp de l’Arqueologia pensàvem que seria una tasca relativament fàcil.
Encara que ja ho sospitàvem des seguida ens hem adonat que paradoxalment no existeix un registre documental integral de la història real de l’activitat de docència i recerca en Història a la UAB.
Una història de 50 anys és prou curta com per que no existeixi encara una consciència històrica però a la vegada prou llarga com perquè la memòria d’un individu la pugui abastar. Així doncs aquesta història global només es podria haver reconstruït sumant i contrastant les memòries individuals, però malauradament ja no estan totes els que han estat i per tant això ja no és possible.
Així doncs hem recuperat aquí, com si fos una tasca arqueològica, només alguns bocins d’aquesta història amb els que la persona interessada s’haurà de fer una representació de la imatge real.
Ho hem estructurat de manera que les persones que no han participat encara en aquesta reconstrucció puguin afegir les seves aportacions.

PDF del contingut de l'exposició de materials.

Campus d'excel·lència internacional U A B