Aquest any es commemora  el 20è aniversari de l’inici de la titulació de Ciències Ambientals a la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

MARC GLOBAL

La creació de la titulació de Ciències Ambientals és va desenvolupar en un moment de canvi global on la visualització de la magnitud dels problemes ambientals i les estratègies de canvi a escala planetària es van posar de manifest en la primera Cimera de la Terra de Rio de Janeiro. També a escala local s’inicià un esforç de vertebració d’una Administració Catalana en relació al medi ambient.

La UAB va realitzar una aposta innovadora amb visió de futur i va articular la primera titulació pròpia de Ciències Ambientals de l’Estat. En els anys següents, amb la complicitat dels gestors, professors i estudiants, va ser possible la seva homologació.

El resultat d’aquest esforç ha estat la formació de més de mil ambientòlegs què, amb el seu treball en els àmbits de la recerca, la gestió, la tecnologia o l’educació, han aportat i aporten millores permanents a la relació home i entorn.

En aquest trajecte destacaríem la fundació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) i l’Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA) com elements vertebradors en l’àmbit professionals. I des de la recerca i la creació, per part Universitat Autònoma de Barcelona, en primer lloc del CEA (Centre d’Estudis Ambientals) i després l’ICTA (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals), possiblement un dels millors centres en aquesta disciplina d’Europa.

 

EXPOSICIÓ

Una de les activitats en el marc d’aquesta celebració és l’exposició “20 anys de Ciències Ambientals” que pretén visualitzar algunes de les aportacions del professorat de la titulació en una mostra dels llibres de  temàtica ambiental i dels projectes fi de carrera dels estudiants en el espai expositiu de la Biblioteca de Ciències i Tecnologia de la UAB.

Altres dels documents presents en aquesta exposició i a la seva web són els audiovisuals de la gènesi de les Ciències Ambientals a principi dels anys 90 per part dels professors que van participar en la seva creació; i un altre sobre el futur de les Ciències Ambientals, amb entrevistes a estudiants i ambientòlegs.

 

Finalment, aquestes activitats ens permetran reflexionar sobre el futur de la titulació de Ciències Ambientals de la UAB, en els seus continguts i el seu model organitzatiu que permeti una millora contínua en docència i recerca sempre compromesa amb el desenvolupament sostenible de la nostra societat.

Campus d'excel·lència internacional U A B