VERSO

 

 

 

Malgrat les diferències regionals, la desocupació està afectant a tot Europa. Per combatre aquesta realitat és necessari dissenyar vies d’actuació alternatives. El projecte VERSO (Volunteers for European Employment) és un projecte innovador que s’està duent a terme amb el treball conjunt de vuit països europeus.

La finalitat del projecte VERSO és millorar la qualitat de vida i l’ocupació de les persones d’Europa a través de la seva participació en projectes de voluntariat. La tasca dels membres europeus que conformen l’equip de VERSO és seleccionar aquells projectes de voluntariat que promoguin l’ocupabilitat i possibilitin als voluntaris l’adquisició de competències i habilitats necessàries per tal de fomentar la seva inserció laboral. Per fer-ho possible, diverses universitats i autoritats de tot Europa participen conjuntament.

Els països que hi col·laboren, són: Catalunya, Alemanya, Anglaterra, Dinamarca, Holanda, Grècia, Hongria i Bulgària. Catalunya és representada pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat i per la Universitat Autònoma de Barcelona. Xavier Úcar, catedràtic del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la UAB, és el coordinador del projecte.

Una de les tasques dels representants catalans consisteix en determinar els criteris i els indicadors a través dels quals es seleccionaran els projectes considerats com a bones pràctiques per tal que, conjuntament amb els membres europeus, es puguin seleccionar aquells projectes que compleixin els objectius establerts. Desprès d’haver-los seleccionat, s’elaborarà un recull de treballs de bones pràctiques en el àmbit del voluntariat per fomentar l’ocupabilitat de les persones europees i així, disposar d’un document que serveixi de model per poder implementar noves estratègies d’ocupabilitat.

El projecte VERSO es va iniciar l’any 2011 i finalitzarà al 2014. Està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, INTERRED IVC de la Unió Europea.

Campus d'excel·lència internacional U A B