Skip to Content

Secció sindical UGT

Universitat Autnoma de Barcelona

PROPOSTA MODEL DESENVOLUPAMENT D’ACCÈS TEMPORAL A ESCALA SUPERIOR MITJANÇANT INTERINATGE

PROPOSTA MODEL DESENVOLUPAMENT D’ACCÈS TEMPORAL A ESCALA SUPERIOR MITJANÇANT INTERINATGE

Preàmbul:

Actualment la plantilla de la UAB pateix un greu estancament en la carrera professional degut a la impossibilitat de convocar

oferta pública, tot i que és del tot necessària per al correcte funcionament i gesti ó de la Universitat.

Com que l’equip de govern és conscient de la situació, ha començat tot un procés de reorganització de les estructures de gestió, crèiem que aquest procés de reorganització necessita de possibilitar la promoció del personal de les àrees de gestió, ja que no es poden canviar els serveis tenint a més de la meitat del personal fent tasques per sobre de la se va categoria sense el reconeixement i generar complicitat i sacrifici sense una contraprestació, més encara si tenim en compte la pèrdua de poder adquisitiu degut a la congelació dels salaris, l’eliminació dels plusos menjador i campus i les pagues extraordinàries, entre d’altres.

Per tot això exposat, el model que explica aquesta proposta suposa possibilitar l’opció de poder promocionar de forma temporal i generar una inquietud i complicitat en la millora del servei al que es pertany.

El model proposat és el de l’interinatge amb la voluntat d’eliminar arbitrarietats, de solucionar greuges generats en anys anteriors i crear un sistema clar i meridià de com, en quines condicions i per a quant temps s’accedirà a una plaça que ha quedat deserta o que definitivament es reconeixerà l’activitat desenvolupada. Al mateix temps, aquest sistema també possibilita que aquesta plaça que queda vacant per la promoció temporal pugui ser també ofertada de forma temporal.

REQUISITS PER ACCEDIR A UNA PLAÇA EN INTERINATGE:

Contingut sindicat