Recursos

LLIBRES

•  The Lean Startup. Eric Ries. Crown Business. USA, 2011 (hi ha versió en castellà, mostra)

•  Business Model Generation. Alexander Osterwalder and Yves Pigneur. John Wiley & Sons. USA 2010.

•  The Startup Owner's Manual. Steve Blank and Bob Dorf. K&S Ranch Press. USA 2012.

•  Start-up Nation. Dan Senor and Saul Singer. Hachette Book Group. New York, 2009.

•  La creación de empresas: un enfoque gerencial. Servicio de Estudios de La Caixa. Barcelona, 2005. En pdf: http://www.pdf.lacaixa.comunicacions.com/ee/cat/ee33_cat.pdf

•  Innovación 6.0. Xavier Ferràs. Plataforma Editorial. Barcelona, 2010.

INFORMES

•  Caracterització, anàlisi, i impacte de les empreses sorgides dels Trampolins Tecnològics catalans. C. Serarols, A. Bikfalvi i JM. Veciana. Informes ACC1Ó. Barcelona, 2009.

•  Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs, The World Bank. Washington 2010.

•  The importance of startups in job cration and job destruction. Tim Kane. Kauffman Foundation Research Series. 2010.

LINKS INTERESSANTS

•  The Kauffman Foundation: http://www.kauffman.org/ 

•  Barcelona Activa: http://www.barcelonactiva.cat/

•  Ara Emprenen: http://emprenem.ara.cat/

•  Start-up: the book: http://www.startup-book.com/

 

Campus d'excel·lència internacional U A B