La creació d’empreses spin-off universitàries és una estratègia que fa molts anys que es va posar en marxa. Van ser les universitats americanes les primeres que van aconseguir crear una dinàmica eficaç. És conegut el teixit empresarial que es va muntar en les rodalies de Boston i en el Silicon Valley. Tots al voltant d’universitats com el MIT i Harvard o Stanford i Berkeley.

A Espanya i Catalunya el procés de creació de spin-off va arribar molt més tard i de la mà de l’Administració. El primer Pla d’Innovació de Catalunya va mobilitzar una iniciativa creant els Trampolins per fomentar la creació d’empreses des de les universitats i donant-les suport legal, informatiu i espais en les seves incubadores. El procés es va posar en marxa i s’han creat unes 350empreses en nou anys.

Els resultats es poden qualificar d’interessants, però també de febles. En primer lloc s’han creat molt poques empreses i en segon lloc molt poques d’aquestes han assolit un volum important i cap d’elles un nivell global.

En la situació actual de crisi i amb un índex d'atur juvenil tan alt, la universitat segueix formant una gran quantitat de joves als quals, ni les empreses, ni les administracions poden oferir un treball per al qual se'ls ha capacitat. Les alternatives a una situació com aquesta són sortir a l'estranger i perdre el millor talent del país o crear una empresa pròpia. UABemprèn és una iniciativa per potenciar la creació d’empreses d’alt valor afegit per part dels universitaris de la UAB.

OBJECTIUS

 L`objectiu fonamental de la iniciativa UABemprèn és fomentar l'esperit emprenedor dels estudiants de la nostra universitat.

Entre d'altres objectius més concrets podem mencionar:

- Formar als estudiants en el mon de l'emprenedoria.

- Ensenyar les tècniques bàsiques per gestionar una empresa.

- Ajudar als emprenedors a trobar finançament.

- Potenciar el networking per conectar amb altres emprenedors i capital per finançar els seus projectes.

QUI SOM

Els promotors de la idea de UABempren són un grup de professors de la UAB coordinats per: 


Carlos Guallarte. Professor Titular del Departament dEconomia de l'Empresa. responsable de la Catedra de Jovenes Emprendedores de Bancaja en la UAB (carles.guallarte@uab.cat).

 

 

Juanjo Villanueva. Catedràtic Emèrit del Departament de Ciències de la Computació i membre del Centre de Visió per Computador (villanueva@cvc.uab.cat)

 

 

COL·LABORADORS

- Josep Maria Suris. Professor Titular del Departament dEconomia de l'Empresa de la UAB.

- Xavier Ferràs. Director del Centre de Innovació Empresarial d'ACC1Ó.

- Miquel del Clos. Emprenedor i Director de l'empresa Coneix.

- Lluís Ramis. Director de Cluster Development.

- Josep Lladós. Director del Centre de Visió per Computador, UAB

- Jordi Marquet. Ex-Director del Parc de Recerca UAB.

- Xavier Marcet. Conseller Delegat de LTC project.

- Vicenç Sellés. Cap de Treball Campus.


 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B