Presentació

El projecte de recerca Ciutadania local i transnacional a Catalunya: la participació i incorporació política dels migrants a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona vol realitzar una anàlisi comparativa de les pràctiques locals d'incorporació de migrants a les 4 capitals de província catalanes. La investigació recollirà un conjunt exhaustiu de dades qualitatives sobre polítiques, percepcions i pràctiques de col·lectius seleccionats i representants tant del govern local com de migrants amb la finalitat de comprendre diferències i similituds en les configuracions locals de ciutadania urbana i governança dins el territori català. Els principals col·lectius a investigar són: el marroquí, romanès, equatorià i senegalès.

Cal destacar que una part important del projecte suposa integrar la dimensió transnacional a les associacions de migrants com en relació a les polítiques del govern local (codesenvolupament) per tal de comprendre els nexes existents entre la vinculació local i la transnacional en el context de la incorporació política dels migrants. D'aquesta manera el projecte vol proporcionar una revisió de la ciutadania urbana en base a tres nivells:

  1. Com una construcció fruit de polítiques i de l'estructura d'oportunitat.
  2. Com un instrument pràctic i eina d'integració per als grups de migrants.
  3. Com un emplaçament per al compromís transnacional.

A la vegada, com objectiu transversal, el projecte es proposa identificar mecanismes de governança a nivell local i en els seus multi-nivells d'interconnexió.

Campus d'excel·lència internacional U A B