Objectius del projecte

Objectiu general: oferir una anàlisi comparativa de les pràctiques locals d'incorporació de migrants en les quatre capitals de província de Catalunya (Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona).

Objectius específics de la recerca:

1. En termes de construcció política de ciutadania a Catalunya, el projecte vol identificar i analitzar diferències locals i similituds en l'aplicació del marc legal i polític comú expressat en el Pla de Ciutadania i Immigració 2005-8. Amb aquest objectiu investigarem el context institucional i polític a les 4 capitals de província catalanes: Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona. Una pregunta clau en aquest punt és l'anàlisi de la mesura en què aquestes ciutats catalanes han desenvolupat escenaris institucionals i polítics diferents per canalitzar la participació dels migrants i l'accés al procés de presa de decisions.

2. L'expressió pràctica d'aquesta forma de ciutadania no és exclusivament resultat de l'escenari institucional dissenyat per les autoritats locals, sinó que també depèn de les capacitats de les comunitats de migrants per respondre, adaptar-se i utilitzar aquests recursos. En aquest sentit, a més d'explorar les variacions locals de la concepció catalana de ciutadania i incorporació de migrants, la recerca també investigarà les formes en què grups diferents reaccionen a aquestes concepcions i intenten influenciar-les. La recerca estarà especialment atenta a les associacions i líders locals dels col·lectius de migrants marroquí, equatorià, romanès i senegalès.

3. Les formes urbanes de ciutadania no poden ser completament compreses sense considerar dimensions transnacionals. Cada cop és més reconegut que els migrants mantenen o desenvolupen lligams amb el seu país d'origen o amb grups familiars residint en algun altre lloc. La ciutat ha estat considerada com l'emplaçament primordial a on aquestes pràctiques polítiques transnacionals es desenvolupen. A més, un nombre creixent de governs locals per tot Catalunya estan col·laborant amb associacions de migrants en projectes de codesenvolupament amb els seus països d'origen. Aquest projecte vol identificar lligams i activitats transnacionals d'associacions de migrants, així com analitzar la relació entre la vinculació migrant transnacional i la seva incorporació política local.

4. En relació amb els tres punts anteriors, la governança local i a altres nivells serà explorada amb l'objectiu de comprendre i avaluar les estructures d'oportunitat proporcionades per institucions locals en el desenvolupament de noves formes de ciutadania que inclouen migrants. D'altra banda, també es prestarà atenció al caràcter de interdependent de les relacions multinivell a cada context local a partir de la recerca de fins a quin punt les pràctiques locals d'incorporació de migrants interactuen amb el més ampli context institucional (govern autonòmic i lleis nacionals). A més a més, des d'una perspectiva de governança, destacarem les relacions horitzontals (locals i transnacionals) desenvolupades per les associacions de migrants. Respecte això últim, tindrem en compte la contextualització de cada iniciativa segons la tradició de governança en la qual opera (incloent el país d'origen dels migrants) a partir de l'observació de pràctiques específiques realitzades per les associacions de migrants.

5. Sense oblidar els anteriors nivells d'anàlisi, l'objectiu final és desenvolupar un conjunt d'indicadors de "bones pràctiques" que pugui recolzar el diàleg constructiu entre associacions de migrants i la seva administració local. Volem identificar mesures que puguin contribuir a una millor incorporació política i influència dels migrants tant en els aspectes que pertanyen a l'àmbit local d'incorporació política com en aquells vinculats al seu compromís transnacional en codesenvolupament.

Campus d'excel·lència internacional U A B