Equip

  Eva Ostergaard-Nielsen (Responsable del projecte)  s’integra al Departament de Ciència Política i Dret Públic com a investigadora Ramon y Cajal el 2005. Llicenciada en Antropologia i Ciències Polítiques per la Universitat de Copenhagen i doctorada en Polítiques per la Universitat d’Oxford/ St. Antony’s College. Entre les seves àrees d’interès en recerca s’inclouen les polítiques de migració tant en els països d’origen com en els d’acollida, xarxes transnacionals de migrants o formes i pràctiques de participació política. També està treballant en la conceptualització de polítiques transnacionals, ciutadania i en xarxes transfrontereres de societat civil i altres actors no estatals. Entre les seves publicacions destaquen Transnational politics: Turks and Kurds in Germany (Routledge, 2003) i International migration and sending countries: perceptions, policies and transnational relations (Ed. Palgrave, 2003), així com articles en revistes internacionals com ara International Migration Review, Journal of Ethnic and Migration Studies, International Journal of Urban and Regional Studies i Global Networks.
  Marisol Garcia és professora titular al Departament de Teoria Sociològica a la Universitat de Barcelona i subdirectora del Centre de Recerca en Ciutadania i Societat Civil de la Universitat de Barcelona. Està doctorada tant en geografia i història per la Universitat de Barcelona com en sociologia i antropologia social per la University of Hull. Ha estat la investigadora principal en projectes de recerca en temes vinculats a ciutadania urbana i europea i processos d'inclusió i exclusió. Entre d'altres, ha participat en 5 projectes d'àmbit europeu. És l'autora de nombrosos llibres, articles avaluats per experts i capítols de llibres.
   Eva Anduiza Perea és professora titular de ciència política en la UAB. És doctora en Ciències Polítiques i Socials per l'Institut Universitari Europeu de Florència, llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat Complutense de Madrid i diplomada en Anàlisi i recollida de dades per a les Ciències Socials per la Universitat de Essex. Ha treballat en l'àrea de Ciència Política de la Universitat de Salamanca i en la Universitat de Múrcia. Les seves línies d'investigació i treball principals se centren en el comportament polític, la participació política, el comportament electoral i la metodologia de la investigació en ciència política. 
   Irina Ciornei és estudiant de doctorat al Departament de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. És becària predoctoral del Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB fins 2011. El seu tema de investigació és la immigració romanesa a Espanya i Catalunya i la incorporació política d'aquest col·lectiu. Prèviament va estudiar Filosofia a la Universitat de Bucarest i va treballar durant un curt temps pel govern romanès. Com a becària FI va participar en projectes de recerca de seu centre com "Barreras de acceso de los inmigrantes a los mecanismos de protección social en   España. Un análisis comparado de casos", finançat pel Ministeri de Treball i actualment treballa en un equip sobre "Memòria històrica, immigració i cohesió social. Un estudi comparatiu de quatre barris de Barcelona", un projecte finançat per la Generalitat de Catalunya. També ha participat en un seguit de congressos i conferències internacionals sobre temes de immigració i ciutadania.
Míriam Acebillo Baqué és Master of Arts (MA) in Governance and Development a l'Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex, Gran Bretanya. Màster en Estrategias, políticas y agentes de cooperación al desarrollo, Institut HEGOA, Universitat del País Basc i posgraduada en Cultura de Pau per l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va llicenciar en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment està elaborant el projecte de tesi a la UAB.
  Selene Camargo Correa és Màster de Recerca en Sociologia i actualment està elaborant el seu projecte de tesi del Doctorat en Sociologia de la Universitat de Barcelona. A la seva tesina de màster ha realitzat un estudi comparat sobre els règims de governança i el paper dels moviments socials a Barcelona, Madrid i Bilbao. Els seus interessos de recerca es relacionen amb la desigualtat, l'espai públic, les polítiques urbanes i la participació ciutadana. Ha investigat la interacció entre les polítiques públiques i la ciutadania a Argentina, Mèxic i Espanya per a diferents institucions, entre ells l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI). Ha participat en projectes socials de cooperació per al desenvolupament entre ONGs de Argentina i Europa. Ha publicat articles sobre ciutadania i desenvolupament local.
 Liz Johana Rincón Suárez és sociòloga i especialista en gestió cultural de la Universitat del Rosario a Bogotà, Colòmbia. Actualment és estudiant del doctorat en sociologia de la Universitat de Barcelona. Els seus interessos de recerca es situen a la sociologia urbana, els drets humans, la migració i els aspectes culturals que afecten les poblacions vulnerables. La seva tesina de mestratge en el Màster d'investigació en sociologia de la Universitat de Barcelona estudia els règims locals i la governança de la immigració i el paper les organitzacions no governamentals a Madrid i Barcelona. Ha estat professora de les llicenciatures de sociologia i psicologia de la Universitat del Rosario a Bogotà, Colòmbia. Ha participat en investigacions i projectes socials amb ajuntaments i ONGs a diverses regions de Colòmbia. A la vegada, ha publicat articles i capítols de llibres sobre drets humans i poblacions en desavantatge social. 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B