Professorat

Carlos Pascual Alfaro

Magistrat del Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1 de Barcelona. Va ingressar a la carrera judicial a l’any 2000 i ha sigut jutge en Cangas de Morrazo, Mollet del Vallès i Manresa i des de 2007 al referit Jutjat de Violència sobre la Dona. Llicenciat en Dret per la Universidad Autónoma de Madrid i en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UOC.

Assignatures:

 • Introducció a l’ordenament jurídic espanyol
 • Introducció al dret penal processal

Carmen Bestué Salinas

Professora agregada del Departament de Traducció i d’Interpretació, UAB. Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i Doctora en Teoria de la Traducció per la UAB. Estudis a l’estranger: Diploma de tercer cicle en Dret mercantil, així com en Dret comparat per la Universitat Panteon-Assas (Paris II); Certificat en Dret internacional i Propietat intel·lectual de la Universitat de Califòrnia a Berkeley (EUA). Advocada i traductora jurídica autònoma d’anglès i francès. 

Assignatura:

 • Dret comparat aplicat a la traducció, anglès-castellà

Cristina Gelpí Arroyo

Llicenciada en Filologia Catalana, llicenciada en Dret i doctora en Filologia Catalana. És professora de traducció jurídica del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra. Dedica la seva investigació a la jurilingüística i la lexicografia especialitzada. Ha treballat en la interacció entre el dret, la traducció i la lexicografia, i més concretament a la avaluació de diccionaris, el desenvolupament de diccionaris útils per a la traducció jurídica i el tractament de l’equivalència en traducció jurídica. Els seus interessos d’investigació actuals es centren en la identificació de les necessitats conceptuals dels traductors jurídics que no són juristes i en la determinació de formes de representació del significat en diccionaris per a traductors. Des de la seva incorporació a la UPF (1993), ha participat regularment en projectes d’investigació competitius vinculats a la traducció, la terminologia i la lexicografia. Dirigeix treballs d’investigació i tesis doctorals sobre llenguatge jurídic i lexicografia especialitzada. 

Assignatures:

 • Traducció directa: dret de família i successions [successions]
 • Traducció directa: dret mercantil [contractes]

Judith Raigal Aran 

Graduada en Traducció i interpretació i màster en Estudis de Traducció per la Universitat Pompeu Fabra. Actualment es professora associada a la Universitat Rovira i Virgili i a la Universitat Pompeu Fabra, on imparteix assignatures de traducció jurídica. Compagina la seva activitat docent amb la traducció professional com a traductora independent per a diverses empreses del sector privat. Tradueix de l’alemany, l’anglès i el francès al català i al castellà. 

Assignatura:

 • Traducció directa: dret mercantil [contractes]

Gemma Capellas Espuny 

Llicenciada en Traducció i Interpretació per la UAB i la Universitat de Ginebra. Màster en Dret Internacional i Relacions Exteriors i Internacionals de l’Institut Europeu "Campus Stellae". Diplomada en Traducció assistida per Ordinador i Terminologia per la Universitat de Ginebra. Traductora jurada de l’anglès des de 1998. Viu a Ginebra des de 1995, i des de 1998 treballa de manera regular com a traductora independent per a diversos organismes de les Nacions Unides i institucions de la Unió Europea. Ha impartit classes de traducció jurídica a la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la Universitat de Ginebra. 

Assignatura:

 • Traducció directa: dret internacional i comunitari, anglès-castellà

Eduardo Rico Vilar

Llicenciat en Traducció i Interpretació per la UPF. Màster en Traducció Científica i Tècnica per l'Institut d'Educació Contínua (UPF). Postgrau en Traducció Jurídica per la UAB. Traductor jurat de l'anglès des de 2004. Des de 2004, traductor independent per diverses empreses del sector privat, i des de 2010, traductor independent per diversos organismes de les Nacions Unides, com ara la FAO, la OMM i la OIT.

Assignatura:

 • Traducció directa: patents, anglès-castellà

Mariana Orozco Jutorán

Llicenciada i Doctora en Traducció i Interpretació, professora titular del Departament de Traducció, Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1996, Coordinadora del Màster en Traducció Jurídica i Interpretació Judicial. És autora de la monografia Metodología de la traducción directa del inglés al español (ed. Comares, 2012) i de més de 30 articles a revistes especialitzades i capítols de llibres. Té tres sexenis de recerca reconegots per la Comisió  Nacional Evaluadora de la ActivitatInvestigadora (CNEAI). Els seus interessos de recerca es centren en la metodologia de la traducció i en la traducció especialitzada. Com a traductora professional té 15 obres publicades i ha treballat com a traductora autònoma per clients d'àmbits molt diversos com ara la traducció comercial, financera, publicitària, editorial i jurídica des de 1992.

Assignatura:

 • Introducció a la traducció jurídica

Juan Miguel Ortega Herráez

Doctor en Traducció i Interpretació por la Universidad de Granada, on va defendre la tesi titulada Análisis de la práctica de la interpretación judicial en España: el intérprete frente a su papel profesional. És traductor-intèrpret en excedència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid i del Ministeri de l’Interior. Ha impartit classes de traducció general, traducció jurídica i jurada, interpretació de conferencies i interpretació judicial en diferents universitats, tant en programes de grau com de postgrau, i en l’actualitat és Professor Ajudant Doctor del Dept. de Traducció i Interpretació de la Universitat d’Alacant. És membre del grup d’investigació HUM-737 de la Junta d’Andalusia (GRETI - La interpretación ante los retos de la mundialización: formación y profesionalización), amb seu a la Universidad de Granada. Ha participat activament en diferents projectes finançats per la UE sobre garanties processals a procediments penals multilingües, entre els que destaquen EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association) o TRAFUT (Training for the Future), Qualitas (Ensuring LIT Quality through Testing and Certification), SOS-VICS (Speak out for Support) i AVIDICUS 3 (Assessment of Video-Mediated Interpreting in the Criminal Justice System – Assessing the Implementation). Té nombroses publicacions al camp de la traducció jurídica, la interpretació judicial i el paper de l’intèrpret, entre les que es pot destacar la monografia Interpretar para la Justicia (Comares, 2010).) És membre fundador i president de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ).

Assignatura:

 • Pràctica de la interpretació a l’aula

Judith Sánchez Gordaliza

Llicenciada en Traducció i Interpretació (UVic), és professora del Departament de Filologies Catalana i Espanyola de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Interpretació de la Universitat de Vic des del curs 2003-2004, on imparteix assignatures d'especialització en traducció jurídica i literària. Intèrpret jurada anglès-espanyol, complementa la docència universitària amb la traducció. Gràcies a la Beca Intercampus (2001) de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional en el Programa de Cooperació Interuniversitària (MAE), va impartir classes de traducció jurídica a la Facultat de Lletres de la Universitat Nacional de Còrdova (Argentina) per desenvolupar una confrontació de l'espanyol peninsular i argentí. Elaboració d'un corpus lèxic contrastiu. Autora del treball de recerca de doctorat Recepció i difusió internacionals de l'obra de Mercè Rodoreda: obra original, crítica i traducció, es troba en procés d'elaboració de la tesi doctoral.

Assignatura:

 • Traducció directa: dret de família, anglès-castellà

Maribel del Pozo Triviño

Doctora en Traducció i Interpretació i traductora i intèrpret jurada anglès-espanyol. Ha desenvolupat una intensa carrera professional com traductora i intèrpret i actualment és professora i vicedegana de relaciones internacionals de la Universidad de Vigo. Té nombroses publicacions relacionades amb la traducció jurídica i la traducció i interpretació als serveis públics i participa en varis projectes d’investigació relacionats amb aquests àmbits. Ha sigut coordinadora del projecte europeu Speak Out for Support (SOS-VICS), centrat en la formació d’intèrprets per a treballar amb víctimes de violència de gènere. Forma part del grup d’investigació GENTT, és membre d’AIETI, ATIJC, APTIJ, AGPTI i de la Red Comunica.

Assignatura:

 • Pràctica de la interpretació judicial a l’aula

Mireia Vargas-Urpi

Llicenciada en Traducció i Interpretació i doctora en Traducció i Estudis Interculturals per la UAB. Actualment és professora visitant del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra, on imparteix assignatures de mediació intercultural i de traducció general de l’anglès al espanyol i al català. La seva activitat investigadora es centra en la interpretació als serveis públics i a la mediació intercultural amb el col·lectiu xinès, i s’interessa també per aspectes relacionats amb la comunicació intercultural i amb el llenguatge no verbal. Ha publicat articles a revistes especialitzades i capítols de llibre, i ha participat a congressos d’àmbit nacional e internacional. És membre de MIRAS, grup d’investigació consolidat i de TXICC, grup reconegut per la UAB. Des de 2010, ha participat a set projectes d’investigació finançats, sis a l’àmbit nacional i un a l’àmbit europeu (SOS-VICS, liderat per la Universidad de Vigo).

Assignatura:

 • Introducció a la interpretació als serveis públics

María Luisa Menéndez

Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona i Postgrau en Traducció Jurídica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Nombrosos anys d'experiència com a traductora autònoma de l'anglès i el francès a diversos àmbits, com ara el jurídic. Actualment, compagina la tasca traductora amb la docència de llengües.

Assignatura:

 • Traducció directa: dret de propietat i contractes, anglès-castellà

Diane Stephenson

Llicenciada en Dret Anglès, Màster en Dret Públic Internacional. Inicialment, va obtenir una visió del funcionament del sistema jurídic anglès treballant a la Cambra dels Lords (Judicial Appointments Division). En traslladar-se a Espanya va començar amb la docència i aviat es va especialitzar en l'ensenyament del dret i del llenguatge tècnic jurídic anglès. També ha estat traductora freelance més de quinze anys, especialitzada en dret. 

Assignatura:

 • Introducció a l'ordenament jurídic anglosaxó
Campus d'excel·lència internacional U A B