Curs de Formació en Interpretació judicial

El principal objectiu del Curs de formació continuada és oferir els coneixements teòrics, les tècniques i la pràctica necessaris per exercir d'enllaç lingüístic i cultural entre els professionals de l'administració de justícia (jutjats, fiscalies, comissaries de policia i de mossos d'esquadra, etc.) i la població estrangera que ha de comunicar-s'hi en determinades situacions (detenció, interrogatori, prestació de declaració, judici, etc.). El contingut del Curs està relacionat amb la interpretació judicial, tant des del punt de vista teòric (fonaments teòrics per entendre com funciona un judici), com des del punt de vista pràctic, i, per això, es treballen destreses necessàries per la interpretació (memòria, agilitat mental, concentració, atenció, reformulació, presa de notes, etc.).

En acabar el curs, l'estudiant podrà:

- Interpretar de manera efectiva diferents situacions entre persones estrangeres que desconeixen les llengües oficials i professionals de l'àmbit judicial, fent possible una comunicació fluïda i adequada al context judicial
- Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica professional de la interpretació judicial a partir de la documentació i preparació per a la interpretació d'encàrrecs a l'aula
- Conèixer i valorar el codi deontològic de l'intèrpret judicial
- Conèixer i aplicar les diferents modalitats d'interpretació que es poden requerir a l'àmbit judicial (interpretació d'enllaç, consecutiva, xiuxiueig, interpretació telefònica, traducció a la vista, etc.)

 

A més a més, durant el curs, l'alumne/a treballarà les competències específiques següents:

- Capacitat d'interpretar eficaçment en l'àmbit judicial a Catalunya tenint en compte la situació comunicativa. Domini de les tècniques necessàries per la interpretació judicial (presa de notes, memòria, xiuxiueig, gestió de la conversa, etc.)
- Capacitat de preparació d'encàrrecs: saber documentar-se i cercar la terminologia específica de l'àmbit de treball
- Conèixer el funcionament dels organismes a l'estructura judicial (jutjats, fiscalies, audiència provincial, etc.)
- Conèixer i posar en pràctica els codis deontològics de la professió de l'intèrpret judicial
- Conèixer les bases teòriques d'aquesta disciplina i l'evolució històrica de la professió tant a escala nacional com internacional

 

D'entre les sortides professionals del curs de formació continuada en Interpretació judicial, cal destacar-ne les següents:

  • Intèrpret en jutjats i fiscalies
  • Intèrpret en comissaries de policia i mossos d’esquadra
  • Traductor-intèrpret en escoltes telefòniques
Campus d'excel·lència internacional U A B