Què és el projecte SWI a la UAB?

SWI és un projecte participatiu internacional dirigit a la comunitat educativa per a l'exploració de la diversitat microbiana en els sòls per descobrir microorganismes productors de nous antibiòtics.

La idea va sorgir a la Universitat de Yale (EUA) el 2012 (http://www.smallworldinitiative.org/), com una estratègia per a fomentar la vocació per a la investigació científica en els joves, tot i fent un servei a la comunitat. El Projecte, al qual estan adherits ja més de 12 països, consisteix en involucrar els estudiants de diferents nivells educatius en un projecte de recerca global que aborda un greu problema de salut a nivell mundial: la necessitat de trobar nous antibiòtics eficaços contra les malalties infeccioses, alhora que contribueix a millorar la informació i consciència ciutadana sobre la greu problemàtica de la resistència a antibiòtics per part dels bacteris patògens. S'estima que si no es posa remei a l’actual situació, hi hauran 300 milions de morts prematures fins l’any 2050 com a conseqüència d’infeccions bacterianes contra les que ja no tenim o no tindrem antibiòtics eficaços.

El Projecte SWI pretén transmetre a la societat les bases científiques del problema i prendre una actitud activa involucrant als estudiants i a la societat en línies d'investigació orientades a solucionar-ho. L'experiència a la UAB es basa també en el concepte Aprenentatge servei” i a més a més el projecte pretén també estimular i animar als estudiants a cursar carreres científiques.

La primera edició del projecte a la UAB es va desenvolupar durant el curs 2017-2018.

Objectius pedagògics:

  • Animar els estudiants a conèixer i cursar carreres científiques.
  • Formar els estudiants per aplicar el mètode científic i pensar com a científics.
  • Inspirar la propera generació de científics

Objectius científics:

  • Donar a conèixer a la societat la preocupació mundial per la resistència als antibiòtics
  • Descobrir candidats bacterians per obtenir nous antibiòtics
  • Explorar els microorganismes sense explotar i la seva diversitat en els sòls

Implementació de SWI  a la UAB

El programa està dividit en 3 fases.

Primera fase (primer semestre del curs). Es definiran els equips UAB que estaran integrats cada un d’ells per 1 professor de Microbiologia i 3-4 estudiants de la UAB que hagin superat un curs bàsic de Microbiologia que inclogui pràctiques de laboratori. Els estudiants poden procedir per tant de qualsevol grau dels impartits per la Facultat de Biociències, dels graus de Ciències Ambientals i Nanociències i nanotecnologia de la Facultat de Ciències, dels graus de Veterinària i Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Facultat de Veterinària i del grau de Medicina impartit per la Facultat de Medicina.

En aquesta fase, s’assignarà a cada equip UAB un Centre d’Ensenyament de Secundària i Batxillerat (CESB) perquè els equips UAB facin un primer contacte durant el mes de desembre amb el centre assignat per planificar el calendari de les activitats en els centres.

Segona fase (setmana intersemestral i inici del segon semestre del curs). El professorat de la UAB instruirà als estudiants UAB sobre els conceptes claus en què es basa aquest projecte (resistència a antibiòtics, aprenentatge servei, proveïment participatiu (crowdsourcing), vocacions STEM), a més d’instruir-los sobre com s’ha de realitzar l’experimentació en els CESB, i les normatives de bioseguretat d’obligat compliment que imposa el projecte SWI internacional, obrint debats sobre tots aquests aspectes. Se’ls instruirà també sobre el significat de recerca i innovació responsable (RRI) i sobre la propietat intel·lectual i la seva protecció. Aquesta instrucció es realitzarà a través d’un taller de tres sessions (3 h cada sessió) de tarda en dies consecutius.

Tercera fase (segon semestre del curs). Cada equip UAB acordarà autònomament amb el centre que tingui assignat les dates de la realització del projecte en el centre. Està previst que el període sigui des de finals de Febrer a finals de Maig. Els estudiants de cada equip UAB impartiran l’experimentació proposada i de les activitats dinamitzadores en el CESB assignat a través de 5 sessions de 2 h, seleccionant els millors bacteris productors d’antibiòtics que s’ hagin aïllat. Aquest bacteris formaran part d’una col·lecció UAB i estaran a la disposició de qualsevol investigador que els vulgui estudiar posteriorment. Seguidament es presenta un esquema sobre les possibles sessions en els CESB, tot i que cada equip UAB és totalment lliure de modificar els continguts dels debats i d’organitzar-los diferent. En canvi, atès que l’experimentació s’ha de realitzar en 4 sessions, el què es presenta és el més convenient per assolir els resultats previstos.

Tots els equips UAB i els estudiants dels CESB podran difondre el desenvolupament del projecte a través de les xarxes socials.

                   

En acabar el projecte, s’organitzarà una trobada a la UAB de l’alumnat i el professorat de la UAB participant i els centres per compartir l’experiència entre tots.

Campus d'excel·lència internacional U A B