Formulari d’Inscripció / Registration Form / Formulario de Inscripción

Please be sure to read the information regarding the registration fees applicable before submitting this form.

Si us plau, comprova la informació sobre les taxes d’inscripció aplicables abans d’enviar aquest formulari.

Por favor, comprueba la información sobre las tasas de inscripción aplicables antes de enviar este formulario.

 

Attach proof of payment (you do not need to attach anything if you are exempt of payment)

Adjuntar el comprovant de pagament (els/les participants amb exempció de pagament no cal que adjuntin res)

Adjuntar el comprobante del pago (los/las participantes con exención de pago no necesitan adjuntar nada)

Files must be less than 100 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf doc.
Campus d'excel·lència internacional U A B