Divulgació

Web

Sebastià Giralt - Jaume Mensa (2013), Qui és Arnau de Vilanova, presentació general dins el web del projecte Arnau DB. Corpus digital d'Arnau de Vilanova.

Articles en revistes

 1. "Arnau de Vilanova en el galenisme medieval", Auriga, 16 (1996), pp. 13-17. Accés a l'article (PDF).
 2. "La irradiació científica del monestir de Ripoll a l'alta edat mitjana", Auriga, 22 (1998), pp. 14-17.
 3. "Turisme arqueològic: Líbia", Auriga, 27 (2000), pp. 18-21.
 4. "Alexandre el Gran", Auriga, 40 (2004), pp. 4-7.
 5. "Alexander versus Alexandre", Auriga, 40 (2004), pp. 7-9.
 6. "¿Val la pena utilitzar Internet a l'aula de clàssiques?", Auriga, 40 (2006), pp. 6-9.
 7. "Labyrinthus, un projecte en evolució", Auriga, 47 (2007), pp. 16-17.

(En col·laboració amb Manel Garcia Sánchez:)

 1. "L'expansió colonial grega", Auriga, 11 (1994), pp. 4-7. Accés a l'article (PDF)
 2. "Empòrion: grecs i ibers", Auriga, 12 (1994-95), pp. 22-25.
 3. "La democràcia atenesa", Auriga, 14 (1995-96), pp. 4-7.
 4. "El Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya", Auriga, 20 (1998), pp. 18-19.

Capítols de llibre

 1. “Arnau de Vilanova i el vi a la medicina medieval”, Carme Plaza (ed.), Arnau de Vilanova reformador medieval. El vi i la medicina, Montblanc, Associació per Montblanc i la Conca, 2010, pp. 37-66, ISBN: 9788461456185.
 2. “Arnau de Vilanova”, Montserrat Tudela i Pere Izquierdo (eds.), La nissaga catalana del món clàssic, Barcelona, Auriga, 2011, pp. 28-31. ISBN: 978-84-615-0992-8.

Articles en línia

 1. La nigromància medieval, l'art de dominar els dimonis (Origen, practicants, llengües i tècniques de la màgia per mitjà dels esperits), Sciència.cat, 09/08/2017
 2. La malaltia de l’amor en la medicina medieval, UABDivulga, 02/2012 (català).
 3. La enfermedad del amor en la medicina medievalUABDivulga, 02/2012 (castellano).

Conferències

 1. Cine Fòrum: Màquines, pensament i poder (10/11/2016), Centre de Cultura Contemporània de Barcelona-Centre d'Història de la Ciència (UAB).
Campus d'excel·lència internacional U A B