Objectius

Aquest projecte es vertebra en quatre objectius principals:

  1. Analitzar la tipologia de serveis d’accessibilitat disponibles a les televisions catalanes, incloent-hi tant les emissions en directe, com les diferides o en línia.

L’objectiu general és radiografiar de manera completa els tipus de serveis d’accessibilitat oferts a diferents televisions catalanes, tant públiques (com ara Betevé, TV Girona, RTVE i TVC) com privades (com ara 8TV i El Punt Avui TV), centrant-nos en: audiodescripció, audiosubtitulació, subtitulació per a sords i llengua de signes. D’una banda, s’avaluarà la tipologia de serveis en diversos contextos (emissions en directe, emissions gravades, continguts en línia en serveis de vídeos a la carta, etc.) i, de l’altra, es quantificaran sempre que sigui possible els continguts (primeres emissions i reemissions) que s’ofereixen. Finalment, les dades obtingudes es contrastaran amb la legislació vigent sobre accessibilitat.

  1. Analitzar l’ús d’aplicacions per accedir als serveis d’accessibilitat.

S’estudiarà si l’oferta d’aquests serveis es fa en obert (per a tots els que veuen el contingut) o en tancat (els serveis s’activen si l’usuari ho demana), i com és la interacció de l’usuari amb aquests serveis. També és revisaran les plataformes de distribució de continguts en format VoD (Video on Demand) o “A la Carta”, i les aplicacions que donen accés al consum d’aquests serveis o continguts.

  1. Identificar el grau de satisfacció dels usuaris i les seves necessitats en relació amb els serveis d’accessibilitat.

Cap recerca sobre accessibilitat no pot obviar que els serveis s’ofereixen per a uns usuaris determinats i la seva veu és fonamental. Com diu un lema citat recurrentment, “nothing for us without us”. Per tant, en aquesta fase volem identificar el grau de satisfacció i les necessitats específiques dels usuaris en relació amb els serveis d’accessibilitat oferts als mitjans per mitjà de diferents mètodes de recollida de dades, com ara enquestes, entrevistes i/o “focus groups”.

  1. Proposar millores dels serveis d’accessibilitat.

A partir dels resultats obtinguts proposarem millores en els serveis d’accessibilitat, tenint en compte no només les necessitats dels usuaris, sinó també qüestions tècniques i de caire legal.

Campus d'excel·lència internacional U A B