Postgrau

1. Màster Oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals, especialitat en Recerca sobre Àsia Oriental Contemporània (UAB):

- Taller de lectura de textos en xinès (06/07)
- Pensament i cultura de la Xina contemporània (07/08, 08/09, 09/10)
- Metodologia de la recerca en l’àmbit de l’Àsia Oriental Contemporània. Mòdul comú: Disciplines de referència i bases metodològiques (10/11)
- Metodologia de la recerca en l’àmbit de l’Àsia Oriental Contemporània. Mòdul comú: Disciplines de referència i bases metodològiques. (11/12)

2. Màster Oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals, especialitat en Traducció i Mediació Intercultural (professional) (UAB):

- Traducció jurídica xinès-espanyol (14/15, 15/16, 16/17).

3. Màster en Traducció i Interpretació Professional Xinès-Espanyol (UAB):

- Traducció jurídicoadministrativa  (04/05, 05/06, 06/07, 07/08)
- Transferència cultural i traducció (04/05, 05/06, 06/07, 07/08)

4. Máster universitario en comunicación intercultural, interpretación y traducción en los servicios públicos. (Departamento de Filología Moderna, Universidad de Alcalá):

- Traducció jurídica xinès-espanyol (12/13)

Campus d'excel·lència internacional U A B