Maquetes de rellotges de sol exposats

En Francesc Clarà ens ha cedit per aquesta exposició onze maquetes de la seva col·lecció particular. Totes elles estan construïdes en relació a la disposició geogràfica de la ciutat d’Olot, on resideix (42 graus, 10 minuts Nord, i 2 graus, 28 minuts Est).

 

 
     Rellotge equatorial de disc
     És el rellotge més didàctic. Les hores estan separades cada 15 graus, el gnòmon s’orienta cap a l’estrella Polar i el disc és paral·lel al pla de l’Equador.

 

 
     Rellotge doble equatorial - polar
   

 

      
  Rellotge solar de difracció
  Col·locat al sol, l’hora es marcarà sobre el disc però sense cap ombra, només amb una línea.
Per llegir-la, l’ull ha de quedar reflectit al mirall del centre del disc.

 

 
     Rellotge horitzontal de gnòmon foradat
 

   Un cop orientat correctament, de Nord a Sud, l’hora la marcarà el raig de sol que passi pel forat del gnòmon
(en aquest cas amb la cara de l’astre solar).

 

      
  Rellotge armil·lar de sol i de lluna
  Per tal de calcular correctament l’hora s’ha de saber amb exactitud quants dies manquen per la lluna plena perquè un dia d’equivocació representa 45 minuts de retràs.
L’ombra del sol a les 12 del migdia marca el signe del zodíac.

 

 
     Rellotge de pastor
     Rellotge portàtil. Per conèixer l’hora, s’ha d’anar rodant el gnòmon i es marcarà segons l’altura del sol.

 

 
     Rellotge helicoïdal cilíndric
     El gnòmon dirigit al N, cap a l’estrella Polar, marca l’hora amb l’ombra a l’interior del cilindre.

 

      
  Rellotge helicoïdal cònic
   

 

      
  Rellotge multignòmon
  Orientat al  Nord, cada gnòmon fa la seva pròpia ombra. I la que marca l’hora en cada moment és la que passa per la boleta negra que hi ha al centre de la plataforma. 

 

 
     Rellotge polièdric de 25 cares
     En un rellotge de sol tradicional, el gnòmon sempre s’orienta cap a l’estrella Polar.
En aquest cas, els 25 gnòmons són paral·lels entre ells.

 

 
  Rellotge de diferències horàries entre ciutatas
  Maqueta que conté set rellotges de sol, segons l’orientació de les següents ciutats: Londres, Moscou, Nova York, Olot, Tòquio, Buenos Aires i El Caire.

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B