Sanitat

Immigració i Salut - Canal Salut

Salud - UE 

Portal de salut pública de la Unió Europea

SALUDyCULTURA

Portal informatiu per a la mediació intercultural i la interpretació en l'àmbit sanitari.

National Council on Interpreting in Health Care

Organització multidisciplinar que té per missió la de promoure l’accés en diferents llengües a l’assistència mèdica als Estats Units.

CulturedMed

Web de recursos en format paper destinats a formentar una atenció sanitaria competent als refugiats I immigrants d’arreu del món.

Hablamos Juntos

Projecte destinat a fomentar el contacte entre els professionals de la salut i la població latina als Estats Units.

The Commonwealth Fund

Fundació que treballa per la promoció d’un sistema sanitari accessible, eficient i de qualitat, particularment per a aquells ciutadans més vulnerables, com ara persones amb baixos ingressos, no assegurats, minories, etc.

The Access Project (TAP)

Centre de recursos per a organitzacions que treballen per la millora dels serveis sanitaris i la seva accessibilitat.

NSW Multicultural Health Communication Service

Servei fundat pel NSW Department of Health destinat a la promoció de la informació i la prestació de serveis per a facilitar la comunicació entre els professionals de la salut I els pacients no nadius de la llengua anglesa.

Queensland-Health-Multicultural Health Website

Portal australià sobre sanitat multicultural.

Salud entre Culturas

Diversity

Migrant-Friendly Hospitals

Canal salut

Salud inmigrantes

CATÁLOGO SALUD INMIGRANTES. Recursos para facilitar la comunicación intercultural en el ámbito de la salud

Campus d'excel·lència internacional U A B