A qui va dirigit?

Aquest web va dirigit tant a traductors i intèrprets als serveis públics, com a tots aquells prestataris de serveis públics que treballen en contacte amb la traducció i la interpretació.

Així mateix, pot resultar de gran interès per a estudiants de traducció i interpretació, investigadors i membres del públic general interessats en el repte que suposa acabar amb els problemes d’incomunicació entre persones que no dominen la llengua del país o regió on es troben i els prestataris de serveis públics d’aquell lloc.

Campus d'excel·lència internacional U A B