Què fem?

El grup de recerca MIRAS treballa en l'obtenció d'informació sobre la pràctica professional de la traducció i interpretació als serveis públics i, concretament, sobre les competències i el tipus de formació específica que requereix, sobre el seu radi d'acció, sobre les llengües més sol·licitades, etc.Tota aquesta informació ha de servir per treballar en els currículums i programacions que seran la base de la formació de futurs professionals. A més a més, els resultats de la recerca contribuiran a l'elaboració de materials didàctics per a una formació destinada a orientar els centres docents que estiguin interessats en introduir el nou perfil als seus plans d'estudis de grau o de postgrau.

Campus d'excel·lència internacional U A B