Prospectes i guies multilingües

Guies d’acollida de butxaca de Barcelona.

Guia d’Acollida del Consell Comarcal de la Selva.

Aquesta guia inclou informació concreta dels municipis de la comarca en i 6 idiomes: català, castellà, anglès, francès, xinès i àrab.

Benvinguda a les dones que arriben a Catalunya. Versió català, castellà, amazig, anglès, àrab, francès, romanès, rus, urdú, xinès. Institut Catlà de les Dones.

Guia d’acollida de la Generalitat de Catalunya. Versió anglès, àrab, català, castellà, francès, romanès, rus, tamazig, urdú i xinès. DIrecció Gerenal per la Immigració del Govern de Catalunya.

Guia de recursos multilingüe en línia. Versió àrab, anglès, castellà, euskera, francès, romanès i xinès. Ajuntament de Bilbao.

Guia de recursos socials per a immigrants. Institut Municipal d’Afers Socials. Versió anglès, àrab, castellà i romanès. Ajuntament de Extremadura (Cáceres).

Guia de recursos per a immigrants. Versió àrab, anglès, castellà, euskera, francès, romanès i xinès. Departament de Treball i Afers Socials del Govern Basc.

Guia orientativa de recursos per a immigrants a la provincia de Palència. Versió àrab, castellà, francès i romanès. L’Obra Social de Caixa Espanya.

Guia per a immigrants. Versió àrab, búlgar, castellà, francès, anglès i romanès. Junta de Castella i Lleó.

Hola! Informació útil per a nouvinguts i nouvingudes a Sabadell. Què has de fer quan arribis a Sabadell? Versió català, castellà, anglès, francés, romanès, àrab i xinès. Ajuntament de Sabadell i Oficina de Nova Ciutadania.

Cercador de recursos per a l'acolliment lingüístic 

Guies en versió impresa

- Valero Garcés, C. (coord.) (2006). Guía multilingüe de atención al inmigrante en los servicios sociales (español - árabe - búlgaro - francés - inglés - polaco - rumano - ruso). Guadalajara: Ferloprint. 4-7.

- Guia “Què fer per empadronar-se a la ciutat de Barcelona”. Versió àrab, urdú i xinès. Ajuntament de Barcelona i Asociació Sociocultural Punt d’Intercanvi.

- Guia “Què fer per aprendre català i castellà”. Versió àrab, urdú i xinès. Ajuntament de Barcelona i Asociació Sociocultural Punt d’Intercanvi.

- Llibre “Drets i Deures dels Immigrants”. Versions trilingües al català, castellà, anglès, francès, àrab, urdú i xinès. Ajuntament de Barcelona i Asociació Sociocultural Punt d’Intercanvi.

- Llibre “Pla Municipal d’Immigració”. Versió àrab, urdú i xinès. Ajuntament de Barcelona i Asociació Sociocultural Punt d’Intercanvi.

- Com és aquest país? Guies d'acollida en diferents llengües. Obra Social «la Caixa» 

Campus d'excel·lència internacional U A B