Politiques lingüístiques

Polítiques lingüístiques a Catalunya

LINGUAMÓN - Casa de les llengues

Direcció General de Política Lingüística

Informe de política lingüística 2010

L’informe de les actuacions més rellevants en matèria de política lingüística realitzades durant l’any 2010.

Congrés Internacional sobre l'Acollida de les Persones Nouvingudes

Polítiques lingüístiques a Espanya

Conceptos básicos de política lingüística para España

 EBPN (Plan General de Promoción del Uso del Euskera).

Criterios y estrategias para la promoción del uso del euskera en el ámbito socioeconómico y para un acercamiento más sistemático y eficaz a la normalización lingüística

Polítiques lingüístiques a Europa

Resolució del Consell de 9 de febrer de 1976 relativa a un programa d'acció en favor dels treballadors migrants i dels membres de llurs famílies

Directiva del Consell de 25 de juliol de 1977 relativa a l'escolarització dels fills dels treballadors migrants (77/486/CEE)

Resolució del Parlament Europeu de 2 d'abril de 2009, sobre l'educació dels fills dels immigrants (2008/2328(INI))

 

Where immigrant students succeed - A comparative review of performance and engagement in PISA 2003

França: Llei relativa a la immigració, la integració i l'asil

Suïssa:  

           Circular de les autoritats federals

          Política d'integració suïssa

 

Totaro-Genevois, M. Cultural and linguistic policy abroad: the Italian experience. 1a edició. Buffalo, N.Y.: Multilingual Matters 2005. 280 p.

 Política de Llengües Aborígens a Nova Gal·les del Sud

Lesaout i Kadri (2002) Immigration policies and education in France, a Verma, Gajendra K. & Devorah Kalekin-Fishman (eds.) Education and immigration: settlement policies and current challenges, London: RoutledgeFarmer: 74-96.

Garayzábal Heinze, Elena; García Hernández, Yolanda. Análisis contrastivo de la política educativa lingüística en Suiza y en España: El plurilingüismo a debate, Revista Electrónica de Estudios Filológicos, vol. 10 (Universidad Autónoma de Madrid)

 Language Policy in Multilingual Switzerland: Overview and Recent Developments. Ponència presentada per François Grin en el Cicle de confèrencies sobre política lingüística, Direcció General de Política Lingüística, Barcelona, 4 December 1998 Barcelona

PRADILLA, Miquel Àngel (2006) L'alteració demolingüística de les noves migracions: una oportunitat per a la llengua catalana? dins La Multiculturalitat i les llengües: (actes del seminari del CUIMP-CEL 2006) a cura de Joan Martí i Castell, Josep M. Mestres i Serra. Barcelona: IEC. pp. 67-90

 

Unión Europea. Parlamento Europeo y Consejo. Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales. Diario Oficial de la Unión Europea núm. L 280, de 26 de octubre de 2010. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001...

Polítiques lingüístiques al món

Las políticas lingüísticas en Quebec y Cataluña: Un reflejo de las dinámicas sociales. Memoria presentada por Valérie Streicher-Arsenault en el Département de litératures et de langues modernes. Faculté des arts et des sciences. Janvier 2010. Université de Montréal

 Jiménez-Salcedo, J. (2014). Politiques linguistiques et interprétation en milieu social au Canada : des droits linguistiques aux droits d’accès aux services publics. Cédille Revista de Estudios Franceses, Monografía.

Bastardas, A. (2002). Llengua i noves migracions: les experiències canadenques i la situació a Catalunya. Revista de Llengua i Dret, Núm. 37: 153-190

 

Campus d'excel·lència internacional U A B