Enllaços

Associació Europea de Traductors i Intèrprets Legals (EULITA)

GITRAD

La web del traductor jurídic

Iabogado.com

Recurs d’informació general y bàsica sobre diversos aspectes legals. Conté una sèrie de guies legals bastant útils per a un primer contacte amb les diferents temàtiques del dret.

Una breve radiografía de la interpretación judicial en España

Enhanced communication via an interpreter 

Fair Trials International

INFORME SOBRE LES INTERPRETACIONS I LES TRADUCCIONS JUDICIALS DE L’ANY 2007 

INFORME SOBRE LES INTERPRETACIONS I LES TRADUCCIONS JUDICIALS DE L’ANY 2010 

Traduccions i interpretacions judicials

Directiva Europea  2010/64/UE relativa al derecho a la interpretación y la traducción en los procesos penales

Campus d'excel·lència internacional U A B