Diccionaris i glossaris especialitzats

Diccionaris impresos

Monolingües (espanyol)

- Diccionario de términos jurídicos. A. Alcaráz & B.Hugh. Barcelona: Ariel, 1998.

- Diccionario de términos jurídicos. P. Colonna d'Istria. Madrid: Acento, 1997.

Diccionaris en línia

Monolingües (català)

- Diccionari de dret penal i penitenciari

- Glossari de termes parlamentaris

- Conceptes d'economia

- Guia de productes financers, CIDEM, Generalitat de Catalunya

- Glossari de termes econòmics i financers, Diputació de Barcelona

Monolingües (espanyol)

- Lexjuridica

- Diccionario judicial, D.J.F.A

- Diccionario judicial del Gobierno de Canarias

- Diccionario Universal de Términos Parlamentarios

- Glosario de Gestión Empresarial

- OECD Macrothesaurus

Monolingües (anglès)

- Financial Dictionary

- Law Dictionary

- Legal Dictionary

- Legal Dictionary

- Duhaim's Law Dictionary

- Dictionary of Bankruptcy Terminology

- A Law Dictionary

Glossary of Insurance and Risk Management Terms 

- A Dictionary and Compendium of American and English Jurisprudence

- Abbreviations in shipping

- Auto Insurance Glossary 

- Commodity Futures Trading Commission

- Court Service Glossary of Legal Terms

- Dictionary of Occupational Titles

- Glossary of Congressional and Legislative Terms

- Glossary of Diplomatic Terms

- Glossary of International Conventions and National Laws on Maritime Law

- Glossary of legal terms 

- Glossary of Maritime Law Terms

- Glossary of Patent Terms

- Insurance Glossary

- Law.com's Law Dictionary

- Legal Glossary

- Real Estate Dictionary

- Term Life Insurance Glossary

- The Complete Glossary of Insurance Coverage Explanations

- A Journalist's Guide to Economic Terms

- Accounting Terminology Guide

- Accounting Glossary

- Business Glossary

- Business Jargon Quotes

- Comprehensive Financial Glossary

- Credit and Banking Glossary

- Direct Marketing Terms

- Financial Glossary

- Foreign Trade

- Glossarama

- Glossary

- Glossary of Business Terms

- Glossary of Economic Terms

- Glossary of insurance terms

- International Business Glossary and Acronyms

- Standard Industrial Classifications

Monolingües (francès)

- Dictionnaire Juridique du droit privé (FR) de Serge Braulo

Monolingües (alemany)

- Rechtswörterbuch

 - Jahresabschluß und Bilanzierung Glossar

 - Kosten- und Leistungsrechnung Glossar

 - Vertragstexte

  Bilingües (català-espanyol)

- Lèxic i bibliografia per a l'activitat immobiliària

- Vocabulari d'Economia

- Vocabulari administratiu

 Bilingües (anglès-espanyol)

- A. D. Miles' Business English to Spanish Glossary

- Financial Glossary

 Bilingües (anglès-català)

- Proposta de terminologia borsària

- Proposta de terminologia borsària

 Bilingües (anglès-francès)

 - Miscellaneous Lexicon

Multilingües

- Europa glosario

- Europass

- IATE

- TermesL

- Financial Glossary

- Diccionari financer

- Justiterm

- Definitions of Company Extensions around the World

Campus d'excel·lència internacional U A B