Contextos en la TISP

La traducció i la interpretació als serveis públics té com finalitat facilitar la comunicació entre les persones que no dominen la/les llengües autòctones i les diferents administracions. Aquesta tasca es porta a terme en els diversos àmbits de tota societat d'acollida, que es poden dividir en sociosanitari (hospitals, centres d’atenció primària, centres d’educació infantil i primària, instituts d’educació secundària, assistència social, etc.) i judicial.

Campus d'excel·lència internacional U A B